Pienet osat leluissa ja muissa lasten tuotteissa

Alle 3-vuotiaille tarkoitettujen lelujen tai muiden tuotteiden ja niistä mahdollisesti irtoavien osien on oltava mitoiltaan sellaisia, ettei lapsi voi niitä niellä tai joutua tukehtumisvaaraan.

Miksi pienten osien käyttöä rajoitetaan?

Pienten osien käytön rajoituksella pyritään estämään alle 3-vuotiaiden lasten kuolemat ja vammat, jotka johtuvat lapsen luonnollisesta tarpeesta tutustua maailmaan laittamalla lelut ja muut esineet suuhun.

Mitä tuotteita rajoitukset koskevat?

Alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja tuotteita, esimerkiksi:

  • lelut, kuten nuket, nuppipalapelit, helistimet
  • lastenhoitotarvikkeet, kuten tuttiketjut, rattaat, sitterit, syöttötuolit
  • pienten lasten huonekalut.

Mikä on pieni osa?

Pieni osa on mikä tahansa esine, joka mahtuu kokonaan pienten osien lieriöön, jonka pituus on 57,1 mm ja halkaisija 31,7 mm. Lieriö vastaa 3-vuotiaan lapsen kurkun kokoa.

Kuva lieriöstä:

Pienten osien lieriö, jonka pituus on 57,1 mm ja halkaisija 31,7 mm

 

Pieni osa voi olla:

  • koko lelu tai muu tuote
  • erillinen osa lelua tai muuta tuotetta
  • lelun tai tuotteen osa, joka irtoaa lapsen käyttäytymistä simuloivan testauksen aikana.

Jos osa mahtuu kokonaan lieriöön ja on peräisin alle 3-vuotiaalle tarkoitetusta lelusta tai tuotteesta, on lelu tai tuote vaatimusten vastainen, eikä sitä saa asettaa kuluttajien saataville tukehtumisvaaran takia.

Kuinka valmistajat voivat määrittää, mitkä lelut ja muut tuotteet on tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille?

Arvioinnin työkaluina voi käyttää esimerkiksi seuraavia Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n oppaita ja asiakirjoja:

Miten testataan, irtoaako lelusta tai muusta alle 3-vuotiaan tuotteesta pieniä osia?

Kun lelu tai tuote testataan standardissa EN 71-1 kuvattujen testausmenetelmien, eli vääntö-, veto-, pudotus- ja iskutesti, mukaisesti, lelusta ei saa irrota osia, jotka mahtuvat kokonaan pienten osien lieriöön. Testit simuloivat voimia, joille lelut ja muut tuotteet saavat osakseen normaalin käytön sekä alle 3-vuotiaiden keksimän väärinkäytön aikana.

Alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja leluja ja muita tuotteita koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset esitetään standardissa EN 71-1.

Alle 3-vuotiaille sopimattomien lelujen merkitseminen

Alle 3-vuotiaalle lapselle sopimattomiin leluihin on merkittävä varoitusteksti, josta käy ilmi lelusta aiheutuva vaara, esimerkiksi: ”Varoitus. Ei sovellu alle kolmevuotiaille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara.”

Näin merkitset alle 3-vuotiaalle sopimattomat lelut:

  • Merkintä on tehtävä suomeksi ja ruotsiksi.
  • Ikävaroitus voi olla joko tekstinä tai erityisenä symbolina (EN 71-1, kohta 7.2).
  • Ikävaroitus on oltava näkyvissä ostohetkellä lelussa, myyntipakkauksessa tai leluun kiinnitetyssä lipukkeessa.

Lelua ei saa merkitä harhaanjohtavasti olemaan yli 3-vuotiaille tarkoitettu lelu, vaikka luonteensa vuoksi se soveltuu myös alle 3-vuotiaille lapsille. Leluissa olevat varoitukset eivät saa olla harhaanjohtavia tai virheellisiä.