Tarkastuslaitokset tekevät mittauslaitteen varmennuksen

Mittauslaitteiden varmennuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset. Kun mittauslaitteen varmennus on vanhentumassa, mittauslaitteen toiminnasta vastaava yritys tai muu mittaustulosta käyttävä taho tilaa tarkastuslaitokselta varmennuksen.

Tarkastuslaitos voi omien työjonojensa järjestelyjen takia siirtää varmennusajankohtaa enintään 4 kuukautta. Tarkastuslaitos antaa ajankohdan siirtopäätöksestä tiedon asiakkaalle kirjallisesti.

Kulutusmittauslaitteet eli vesi-, sähköenergia-, kaasu- ja lämpöenergiamittarit  voidaan lain mukaan varmentaa tarkastuslaitoksen hyväksymien menettelyjen mukaisesti.

 

Tarkastuslaitos Tunnus Tarkastuslaitoksen tarjoamat varmennuspalvelut Vaa'at Polttonestemittarit Oluthanat

KIWA Inspecta Tarkastus
Pääkonttori
Sörnäistenkatu 2
00580 Helsinki
puh. 010 521 600

Varmennustilauksissa 
palvelunumero 010 521 680
Mittauslaitteiden varmennus

Toimipisteet: Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vantaa, Ylivieska

M03

KIWA Inspecta Tarkastus  suorittaa kaikkia mittauslaitelain mukaisia tarkastuslaitoksen tehtäviä kaikille lain soveltamisalaan ja -menetelmiin kuuluville mittauslaitteille ja ei-automaattisille vaaoille.

 

Lisäksi KIWA Inspecta Tarkastus toimii vaaka- ja mittauslaitedirektiivin mukaisena ilmoitettuna laitoksena tunnuksella 0424.
x x x

PME-Control Oy
Luhtatie 4 A3
Käyntiosoite: Viitaharjuntie 4
66300 Jurva

Varmennuspalvelut: 0400 162 165
Suurtehomittaukset: 0400 456 669

Toimialueet: koko suomi
https://www.pme-control.com/

 

M04

Mittauslaitelain (707/2011) tarkoittama tarkastuslaitos

  • polttonestemittarit, etanoli ja olut
  • viljankoettimet
  • ei-automaattiset vaa'at – määräaikaisvarmennus, tarkkuusluokat II, III ja IV
  • automaattiset vaa'at, punnukset, muut mittauslaitteet ja -järjestelmät – määräaikaisvarmennus

Lisäksi PME-Control Oy toimii vaaka- ja mittauslaitedirektiivin mukaisena ilmoitettuna laitoksena tunnuksella 2858.

x x x

Aptepa Oy
PL 70, Ylimensalmentie 7
43501 Karstula
puh. 0400 641 213
www.aptepa.fi

M06

Vaakojen määräaikaisvarmennus

  • ei-automaattiset vaa'at
  • automaattiset erotteluvaa’at
x    

DEKRA Industrial Oy
Tuupakankuja 1
01740 Vantaa
puh. (09) 878 020
www.dekra.fi

M07

Mittauslaitelain (707/2011) mukaiset

  • nestemittarien määräaikais- ja uusintavarmennusta koskevat tarkastuslaitoksen tehtävät
  x  


Taulukko. Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset mittauslaitteiden käytönaikaiseen varmentamiseen. Tarkastuslaitokset tekevät mittauslaitteiden varmennuksia pätevyysalueensa mukaisesti.