Ota käyttöön vaatimukset täyttävä mittauslaite

Mitä tahansa mittauslaitetta ei voi ottaa mittauslaitelain sääntelemään käyttöön. Esimerkiksi tavallista keittiövaakaa ei saa käyttää punnitsemiseen hinnan määritystä varten.

Yritys tai muu mittaustulosta hyödyntävä taho, esimerkiksi asuntoyhtiö tai kunnallinen vesihuoltolaitos, vastaa siitä, että käyttöön otetaan vaatimukset täyttävä mittauslaite tai vaaka, joka soveltuu ominaisuuksiltaan aiottuun käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön. Mittauslaitteen pitää olla riittävän tarkka, luotettava ja kestävä aiottuun käyttöön.

Yleisimpien vaakojen ja mittauslaitteiden on täytettävä mittauslaitedirektiivin, MID, tai vaakadirektiivin (NAWID) vaatimukset. Hyväksytyt laitteet tunnistaa merkinnöistä ja laitteen mukana tulevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

Muilla kuin direktiivin mukaisilla mittauslaitteilla pitää yleensä olla joko suomalainen tai eurooppalainen tyyppihyväksyntä. Yleensä nämä laitteet on vielä varmennettava ennen käyttöönottoa. Varmennuksen tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos.

Esimerkkejä mittauslaitteista ja niitä koskevista vaatimuksista on listattu taulukossa.

Tietoa mittauslaitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta.