Torikaupan ja kausituotteiden myynnin mittaukset


Torikaupassa ja siihen verrattavassa kausituotteiden myynnissä myyjä saa mitata tuotteiden määrää hinnanmääritystä varten vain sellaisilla vaaoilla, kapoilla tai lieriömitoilla, jotka täyttävät mittauslaitelain vaatimukset. Kappojen ja lieriöiden valmistuksen hyväksyy tarkastuslaitos.

Tavallisessa vähittäiskaupassa ei saa käyttää torikaupan mittoja kassalinjojen sisäpuolella.

Kiinteiden tuotteiden myynti tilavuuden mukaan on sallittu vain torikaupalle ja siihen verrattavalle kausituotteiden myynnille. Torikaupassa saa myydä kiinteitä, tuotantoketjun alkupäässä olevia tuotteita, kuten juureksia ja marjoja, vaatimukset täyttävillä kapoilla ja lieriömitoilla.  Torimyynnillä tilavuuden mukaan on pitkä perinne, vaikka mittaustapa on paljon epätarkempi kuin tuotteen punnitseminen vaa'alla.

Poikkeus ei koske teollisia tuotteita, esimerkiksi makeisia. Teollisia tuotteita ei saa myydä torikaupassakaan tilavuuden mukaan.

Muovirasia ei ole mitta

Marjojen myynnissä käytetyt rasiat eivät ole mittauslaitelain mukaisia mittoja, jos niistä puuttuvat vaatimustenmukaisuudesta kertovat merkinnät. Jos marjoja pakataan rasioihin ennen myyntiä, niiden määrä on pakattaessa mitattava laillisella mitalla, esimerkiksi lieriömitalla tai vaa'alla.

Vaa'at

Torikaupassa ja kausituotteiden myynnissä käytettyjen vaakojen tulee täyttää mittauslaitelain vaatimukset.

Torikaupassa käytettävät vaa'at on varmennettava 3 vuoden välein.

Lieriömitat ja kapat

Tarkastuslaitoksen hyväksymässä lieriömitassa tai kapassa on oltava tilavuusmerkinnän lisäksi kuvan 1 mukainen varmennusmerkintä.

Lieriömittoja tai kappoja ei tarvitse varmentaa käytön aikana, jos mitta ja sen merkinnät pysyvät kunnossa.

Kiintomitan varmennusmerkki.

Kuva 1. Kiintomitan varmennusmerkki.