Käytä taaraa irtotavaran myynnissä

Mittausten luotettavuus kaupankäynnissä riippuu luotettavan vaa'an lisäksi siitä, että vaakaa käytetään oikein. Kun kilohinnoiteltu tuote punnitaan hinnan määritystä varten, tuotteen painoon ei saa sisällyttää pakkausmateriaalin painoa.

Kilohinta kertoo tuotteen hinnan painoyksikköä kohden. Jos tuotteen pakkausmateriaalia ei ole vähennetty punnitustuloksesta, jonka perusteella hinta lasketaan, asiakas maksaa pakkauksestakin tuotteen kilohinnan mukaan. Tämä vääristää tuotteiden hintoja ja hintojen vertailtavuutta. Taaran käytön laiminlyönnin aiheuttama virhe mittaustuloksessa on paljon suurempi kuin vaa’an suurin sallittu virhe.

Kauppias voi halutessaan hinnoitella pakkausmateriaalin erikseen, mutta ei laskuttaa tuotetta bruttopainon perusteella.

Irtotavaran punnitseminen palvelutiskillä

Palvelutiskillä pakkausmateriaalin paino on aina vähennettävä tuotteen painosta. Tuotteen hinta määräytyy tuotteen painon perusteella, eikä pakkausmateriaali ole osa tuotetta.

Esimerkki: Kun punnitset leikkeleitä, vähennä  mukana punnittavan paperinpalan paino mittaustuloksesta ennen hinnan laskemista. Hygieniasyistä mukana punnittavan paperin painona voi käyttää keskimääräistä painoa, jos paperiarkit ovat aina suurin piirtein samankokoisia.

Esimerkki: Jos pakkaat tuotteen rasiaan, vähennä rasian paino tuotteen painosta ennen hinnan laskemista. Mikäli rasioita on useampaa kokoa, käytä kullekin rasiakoolle omaa taarapainoa. Voit tehdä taarauksen palvelutiskillä joko niin, että asetat taaran ennakkoon tai käytät taaraa tuotetta punnitessa.

Itsepalvelumyynti

Itsepalvelumyynnissä asiakas punnitsee tuotteen itse. Irtotavaran itsepalvelumyynti on yleistä esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolla tai valmissalaatin ja irtokarkkien myynnissä.

Perusvaatimus tuotteen hinnan ilmoittamisesta ja laskemisesta nettopainon perusteella on sama kuin palvelutiskimyynnissä: pakkausmateriaalin paino on vähennettävä ennen tuotteen hinnan määrittämistä painon mukaan.

Itsepalvelutilanteessa pakkausmateriaalin paino on vähennettävä tuotteen painosta käyttämällä ennakkoon asetettua taaraa. Taaran painona käytetään pakkausmateriaalin, esimerkiksi pussin tai rasian, keskimääräistä painoa. Jos tuote voidaan pakata useamman kokoiseen rasiaan tai pussiin, aseta  kullekin pakkauskoolle oma taara tai käytä taarapainona painavimman pakkauksen taarapainoa. Sisällytä rasian kansi taarapainoon.

Taaran asettaminen vaakaan

Moniin vaakoihin taarapainon voi asettaa tuotekohtaisesti. Ohjeet taaran asettamisesta löytyvät vaa’an käyttöohjeesta.

Taarapainon määrityksen voi tehdä punnitsemalla vähintään 10 kpl samankokoisia taarattavia pakkausmateriaaleja ja jakamalla saadun punnitustuloksen pakkausmateriaalien lukumäärällä. Vaa’an ominaisuuksista riippuen taarapainon voi asettaa joko punnitsemalla tai syöttämällä taarapainon tiedot kullekin tuotteelle.