Siirtymäajat

Henkilönsuojainasetusta (EU) 2016/425 on sovellettu 21.4.2018 alkaen.

  • Jokaisen yksittäisen markkinoille saatettavan henkilönsuojaimen on pitänyt täyttää henkilönsuojainasetuksen vaatimukset viimeistään 21.4.2019 alkaen.
  • Henkilönsuojainten, jotka on valmistettu henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY, Suomessa valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/1993, mukaisesti, ja jotka on saatettu markkinoille eli asetettu saataville ensimmäistä kertaa unionin markkinoilla ennen 21.4.2019, myynti on edelleen sallittua, ellei suojain vanhene tai aiheuta vaaraa käyttäjälle.
  • Direktiivin nojalla myönnetyt EY-tyyppitarkastustodistukset ja annetut hyväksymispäätökset ovat olleet voimassa 21.4.2023 asti, ellei niiden voimassaolo ole päättynyt ennen sitä.
    • Jokaisen yksittäisen markkinoille saatetun henkilönsuojaimen on silti pitänyt täyttää henkilönsuojainasetuksen vaatimukset 21.4.2019 alkaen.
    • 21.4.2023 jälkeen markkinoille saatetuille luokan II ja III henkilönsuojaimille on pitänyt olla hankittuna henkilönsuojainasetuksen mukainen EU-tyyppitarkastustodistus. EY-tyyppitarkastustodistuksella varustettuja tuotteita ei ole saanut saattaa markkinoille 21.4.2023 jälkeen. 
    • Ennen 22.4.2023 markkinoille saatettuja henkilönsuojainasetuksen mukaisia henkilönsuojaimia voi edelleen myydä, vaikka niiden EY-tyyppitarkastustodistukset eivät ole enää voimassa.

Euroopan komission julkaisemassa ohjeasiakirjassa on vastauksia useimpiin esille tulleisiin kysymyksiin.