Heijastavat tuotteet ja niiden markkinointi

Jos tuotteen on näkyvyydellään tarkoitus osoittaa käyttäjänsä läsnäolo tai tuotetta markkinoidaan niin, että markkinoinnista saa edellä esitetyn käsityksen, tuote on henkilönsuojain ja sitä koskevat henkilönsuojaimille lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Ulkoiluvaatteissa käytetään usein heijastavaa materiaalia. Esimerkiksi pipoja ja takkeja on markkinoitu niin, että kuluttaja voi saada käsityksen, että vaatteen heijastava materiaali korvaa asianmukaisen heijastimen tai heijastinliivin, esimerkiksi:

  • "takissa heijastava painatus, joka lisää turvallisuutta pimeässä"
  • "ulkoiluvaatteisiin on ommeltu heijastinnauha, joka lisää näkyvyyttä"
  • "heijastinkuvio toimii pimeässä heijastimena"
  • "heijastinpipo".

Heijastavat tuotteet, jotka eivät ole henkilönsuojaimia

Henkilönsuojain on väline, joka on suunniteltu ja valmistettu henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi ja suojaamaan yhdeltä tai useammalta henkilön terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalta riskiltä. Henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista on Henkilönsuojainten vaatimukset -sivulla.

Yksityiseen käyttöön tarkoitettujen vaatteiden, kuten päähineiden, kausivaatetuksen ja jalkineiden, joihin on lisätty heijastavaa tai fluoresoivia osia koristeeksi, ei katsota olevan henkilönsuojaimia. Myöskään koristekäyttöön tarkoitettujen käsityötuotteiden, joiden ei väitetä suojaavan tai lisäävän henkilön näkyvyyttä pimeässä, ei katsota olevan henkilönsuojaimia.

Heijastavien tuotteiden markkinointi

Vaatteet ja välineet, joiden tarkoitus on näkyvyydellään osoittaa käyttäjän läsnäolo, kuten heijastinliivit ja jalankulkijaheijastimet, ovat henkilönsuojaimia.

Tuotteen on täytettävä henkilönsuojaimia koskevat lainsäädännön vaatimukset, jos

  • tuotetta myydään heijastavana vaatteena tai välineenä tai
  • markkinoidaan käytettäväksi henkilönsuojaimena tai
  • tuotteesta annetuista tiedoista voi saada sellaisen käsityksen, että tuotetta voisi käyttää heijastimena.

Markkinointimateriaalissa ei saa antaa ristiriitaisia tietoja tuotteen käyttötarkoituksesta.

Heijastavista tuotteista, jotka eivät täytä henkilönsuojaimille asetettuja vaatimuksia, ei saa antaa kuluttajalle virheellistä kuvaa, että kyseessä olisi henkilönsuojain. Vaate, jossa on heijastavaa materiaalia, voi lisätä henkilön näkyvyyttä, mutta pimeän aikana tiellä liikkuessaan jalankulkijan on tarpeen käyttää lisäksi asianmukaista, henkilönsuojaimien vaatimukset täyttävää, CE-merkittyä heijastinta tai heijastinliiviä.

Vaatteista, joissa on heijastavia elementtejä koristeena, ei saa esittää väitteitä vaatteen suojaavista ominaisuuksista, kuten ”tuotteen heijastava kuvio toimii heijastimena”, ”tuote lisää henkilön näkyvyyttä” tai ”turvallisuutta pimeässä” tai muutoinkaan vihjata, että tuote voisi soveltua käytettäväksi henkilönsuojaimena.

Jos markkinoinnissa kerrotaan, että vaatteessa käytetty heijastava materiaali on jonkin testauslaitoksen testaama, voi tuotteesta saada sen käsityksen, että tuote lisää henkilön näkyvyyttä pimeässä liikuttaessa. Tällöin tulee tuotteen tiedoissa selvästi kertoa, että tuote ei ole henkilönsuojain ja kuluttajan tulee lisäksi käyttää asianmukaista heijastinta tai heijastinliiviä.