Henkilönsuojainten riskiluokat

Henkilönsuojaimet on jaettu kolmeen riskiluokkaan sen mukaan, kuinka vakavilta riskeiltä suojain suojaa:

Luokka I suojaa vähäisiltä riskeiltä:

 • pinnallinen mekaaninen vaurio
 • kosketus heikkotehoisen puhdistusaineen kanssa tai pitkäaikainen kosketus veden kanssa
 • kosketus lämpötilaltaan enintään 50 °C kuumien pintojen kanssa
 • auringolle altistumisesta silmille aiheutuva vaurio (muu kuin auringon tarkkailun aikainen)
 • muut kuin äärimmäiset ilmasto-olot.

Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi puutarhakäsineet, aurinkolasit ja uimalasit.

Luokka II sisältää muut kuin luokissa I ja III luetellut riskit.

Tähän luokkaan kuuluu suurin osa suojaimista. Näitä ovat esimerkiksi urheilussa käytettävät iskuilta suojaavat päänsuojaimet, jalankulkijaheijastimet, kuivapuvut, suojalasit, jalkapalloilijan säärisuojat, jääkiekkoilijan suojaimet, kelluntaliivit, kenkien liukuesteet sekä yksityiskäyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat henkilönsuojaimet esim. uunikintaat ja patalaput (Siirtymäajat).

Luokka III sisältää riskit, joilla voi olla hyvin vakavia seurauksia, kuten kuolema tai peruuttamaton terveyshaitta, ja jotka liittyvät seuraaviin:

 • aineet ja seokset, jotka ovat vaarallisia terveydelle
 • vähähappiset ympäristöt
 • haitalliset biologiset tekijät
 • ionisoiva säteily
 • korkeat lämpötilat, joiden vaikutukset ovat verrattavissa vähintään 100 °C:n ilman lämpötilan vaikutuksiin
 • ympäristön matalat lämpötilat, joiden vaikutukset ovat verrattavissa vähintään -50 °C:n ilman lämpötilan vaikutuksiin
 • putoaminen korkealta
 • sähköisku ja jännitetyö
 • hukkuminen
 • käsikäyttöisten moottorisahojen viillot
 • korkeapainesuihkut
 • luotien aiheuttamat vauriot tai veitsenpistot
 • haitallinen melu

Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi hengityksensuojaimet, kuulonsuojaimet, pelastusliivit ja putoamissuojaimet, kuten valjaat, köydet, sulkurenkaat.

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 soveltamisoppaan, PPE Regulation Guidelines, liitteenä on opas henkilönsuojaimien luokittelusta, Guide for the categorisation of personal protective equipment (PPE)