Kuivapukujen ja märkäpukujen vaatimustenmukaisuus

Kuivapukujen, jotka suojaavat veden varaan joutunutta käyttäjää kylmältä vedeltä, jotta hän pystyy pelastautumaan, pitää täyttää henkilönsuojainlainsäädännön vaatimukset. Vedenpitävistä materiaaleista, kuten Goretex, valmistettuja kuivapukuja käyttävät erityisesti melojat, purjehtijat ja retkiluistelijat. Veden varaan joutunut käyttäjä pysyy kuivapuvun avulla pidempään kuivana ja lämpimänä.  Toimintakyvyn säilyminen pidempään edesauttaa vedestä pelastautumista.

Veden pinnalla harrastettavissa urheilulajeissa, kuten purjelautailussa, SUP-lautailussa, uinnissa ja vesihiihdossa, käytetään märkäpukuja. Märkäpukujen, jotka suojaavat käyttäjää kylmältä vedeltä ja ilmalta, pitää täyttää myös henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset.

Kuivapuvut ja märkäpuvut ovat riskiluokan II henkilönsuojaimia. Henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista on Henkilönsuojainten vaatimukset -sivulla.

Eurooppalainen näkemys kuivapuvuista ja märkäpuvuista

Kuivapukujen luokittelua on käsitelty EU:n komission ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten kokouksissa vuodesta 2011 lähtien. Henkilönsuojaindirektiivin soveltamiskysymyksiä käsittelevä työryhmä PPE Working Group on vuonna 2012 katsonut, että kuivapuvut, jotka suojaavat kylmältä vedeltä, ovat ryhmän II henkilönsuojaimia. Työryhmän kokouksessa 18.11.2015 asia vahvistettiin komission laatiman ehdotuksen mukaan.

Edellä mainittu työryhmä on vuonna 2013 katsonut, että veden pinnalla harrastettavissa urheilulajeissa käytettävät märkäpuvut, jotka suojaavat kylmältä, ovat ryhmän II henkilönsuojaimia. Asia vahvistettiin työryhmän kokouksessa 25.4.2013.

Työryhmän kokouksien hyväksytyt pöytäkirjat, Minutes of the PPE Working Group meetings.

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 soveltamisesta ja suojainten luokittelusta on lisätietoa henkilönsuojainasetuksen soveltamisoppaassa, PPE Regulation Guidelines, jonka EU:n komissio on laatinut yhdessä henkilönsuojaimista vastaavien jäsenmaiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Tuotteet, jotka eivät ole henkilönsuojaimia

Tuotteiden, jotka on suunniteltu ja valmistettu yksityiskäyttöön suojaamaan muilta kuin äärimmäisiltä ilmasto-oloilta, ei katsota olevan henkilönsuojaimia. Näitä ovat esimerkiksi päähineet, kausivaatetus ja jalkineet. Myöskään asut, jotka ovat suunniteltu suojaamaan esimerkiksi melojaa sateelta, eivät ole henkilönsuojaimia, ellei niistä anneta sellaista kuvaa, että ne suojaisivat kylmältä vahingossa veteen jouduttaessa.

Markkinoilla on kuluttajakäyttöön tarkoitettuja asuja, joita markkinoidaan kuivapukuina, mutta jotka eivät täytä henkilönsuojaimille asetettuja vaatimuksia. Tuotteista, jotka eivät täytä henkilönsuojaimille asetettuja vaatimuksia, ei saa antaa kuluttajalle virheellistä kuvaa, että kyseessä olisi henkilönsuojain. Väärien mielikuvien välttämiseksi tuotteita, jotka eivät ole henkilönsuojaimeksi katsottavia kuivapukuja, ei saa markkinoida kuivapukuina, eikä niiden yhteydessä saa esittää väitteitä suojaavista ominaisuuksista.