Painelaitteiden muutosilmoitukset ja käytöstä poisto

Painelaitteen käytönvalvojan on ilmoitettava Tukesin painelaiterekisteriin seuraavista muutoksista:

  • painelaitteen omistaja tai haltija muuttuu
  • painelaitteen sijainti muuttuu
  • painelaitteen käytön valvoja muuttuu
  • painelaite poistetaan käytöstä.

Painelaitteen käytöstä poisto tarkoittaa esim. painelaitteen romuttamista, paineenalaisen käytön päättymistä tai painelaitteen viemistä ulkomaille.

Tee muutosilmoitus näin:

  • täytä lomake ja hanki tarvittavat allekirjoitukset
  • lähetä täytetty lomake osoitteeseen parek (at) tukes.fi
  • ilmoita samalla lomakkeella kaikki painelaitteet, joita muutos koskee.