Rekisteröidyn painelaitteen määräaikaistarkastus ja seuranta

Rekisteröidyille painelaitteille on tehtävä määräaikaistarkastuksia, joilla huolehditaan, että painelaitetta on turvallista käyttää. Määräaikaistarkastuksissa tarkastetaan painelaitteen ulkoinen ja sisäinen kunto sekä turvallisuusvarusteiden toiminta.

Määräaikaistarkastuksen tekemisestä ajallaan huolehtivat painelaitteen omistaja tai haltija ja painelaitteen käytönvalvoja. Käytönvalvoja huolehtii painelaitteen valmistelusta määräaikaistarkastukseen.

Määräaikaistarkastukset tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos. Tarkastuslaitos lähettää tarkastustiedot Tukesin painelaiterekisteriin.

Ensimmäinen määräaikaistarkastus tehdään rekisteröinnin yhteydessä, kun painelaite otetaan käyttöön.

Määräaikaistarkastuksia tehdään seuraavasti

  • kattilat: pääsääntöisesti kahden vuoden välein
  • painesäiliöt: neljän vuoden välein
  • autoklaavit ja paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt: kahden vuoden välein.

Käytönvalvoja saa määräaikaistarkastuksen valmisteluun tarvittavia ohjeita tarkastuslaitokselta. Tarkastuslaitos määrittää tarkastuksessa seuraavan tarkastuksen ajankohdan ja tarkastuslajin.

Seuraavat määräaikaistarkastukset ovat joko

  • käyttötarkastuksia sekä
  • sisäpuolisia tarkastuksia tai
  • painekokeita.

Painelaitteen seuranta

Kylmälaitosten painelaitteiden ja nesteytetyn kaasun tyhjöeristettyjen säiliöiden sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet voidaan korvata painelaitteen seurannalla. Käyttötarkastusta ei voida korvata seurannalla. Seurannassa painelaitteen turvallisen käytön edellytykset varmistetaan huollolla ja kunnossapidolla sekä erilaisilla, säännöllisin väliajoin tehtävillä ainetta rikkomattomilla testimenetelmillä. Tarkastuslaitos tarkastaa käyttötarkastuksissa, että seurantaa noudatetaan ja painelaitteita voidaan edelleen käyttää turvallisesti.

Painelaitteen omistaja tai haltija sopii seurannasta Tukesin hyväksymän tarkastuslaitoksen kanssa. Seurannasta on tehtävä kirjallinen sopimus ja suunnitelma, jotka tarkastuslaitos toimittaa Tukesille.