Veneiden myrkkymaalit

Keväisin näkee sutien viuhuvan veneiden kyljissä venesatamissa. On aika käsitellä veneen pohja myrkkymaalilla merirokon torjumiseksi. Vai pärjääkö ilman maaleja? Entä pitääkö näitä myrkkymaaleja käyttää järvillä?

Joidenkin mielestä myrkkymaalien käyttö on välttämätöntä, mutta mihin tämä mielipide perustuu. Onko se pelkkä luulo, joka olisi syytä korvata tosiasioihin pohjautuvalla käsityksellä?
 

Vesiaiheinen kuvituskuva

Älä vahingoita vesistöjä

Veneenpohjan maalaaminen Veneenpohjassa merirokkoa

Luullaan, että…

Veneenpohja on myrkkymaalattava aina, jotta se ei kasvaisi merirokkoa ja että se on tehtävä sekä meri- että järvialueella.

…tosiasiassa

Myrkkymaalaus ei ole paras eikä ainakaan haitattomin tapa estää eliöiden kiinnittymistä veneen pohjaan. Myrkkymaalit ovat erittäin haitallisia ympäristölle, eivätkä ne ole vaarattomia käyttäjällekään. On olemassa vaihtoehtoisia, kemikaalittomia menetelmiä tähän käyttötarkoitukseen.

Myrkkymaalien eli eliönestomaalien tarkoitus on estää kovakuoristen eliöiden, kuten merirokon (näkki) ja sinisimpukan kiinnittyminen veneen pohjaan. Näitä lajeja ei kuitenkaan esiinny järvissä, joten myrkkymaalausta ei siellä tarvita. Niiden käyttö onkin järvialueilla kiellettyä!

Jos maalaat, muista että…

Veneitä satamassa

– Myrkkymaalit eli antifouling-valmisteet ovat erittäin haitallisia ihmisen terveydelle ja vesistöjen eliöille.
– Käytä valmisteen mukana toimitettavia suojakäsineitä.
– Maalien käyttäjällä on velvollisuus noudattaa valmisteen pakkauksessa olevaa käyttöohjetta ja rajoituksia.
– Käyttö on sallittua ainoastaan merialueilla. Käyttö järvillä on siis lainvastaista.
– Maalien sisältämä kupari ja sinkki ovat pysyviä aineita, jotka kertyvät sedimenttiin ja satamien maaperään pilaten ne.
– Käyttäjän on huolehdittava, ettei maalia päädy maaperään tai vesistöön maalin poiston tai maalauksen yhteydessä. Suojaa siis maaperä ja kerää maalijäte talteen.

Kuva varoitusmerkistä

Kaikki myrkkymaalit ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille, ja ne aiheuttavat pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Lisäksi valmisteet ovat terveydelle haitallisia, minkä takia käyttöohjeissa mainittujen suojavarusteiden käyttö on tärkeää.

Kokeile muita konsteja!

Myrkkymaalauksen sijaan yhtä hyvään ellei parempaan lopputulokseen voi päästä vaihtoehtoisilla menetelmillä:
– Pese veneen pohja harjalla tai harjapesurilla 1–3 kertaa kauden aikana.
– Säilytä venettä harjasmaton tai kölipeitteen päällä.
– Säilytä vene venenostimen tai trailerin päällä.

Katso videot korvaavista menetelmistä!

Harjapesuri

Video: Veneenpohjan harjapesuri

Harjasmatto

Video: Harjasmatto puhdistaa veneenpohjan

Pohjaharja

Video: Veneenpohja puhtaaksi pohjaharjalla

Venenostin

Video: Venenostin

Lisätietoja

Älä vahingoita vesistöjä (pdf)

Eroon näkistä ilman myrkkymaalia (pdf)