Hoppa till innehåll

Drunkna inte – använd flytväst!

Tukes
15.6.2015 9.00
Pressmeddelande

Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd (THL) drunknar i Finland årligen cirka 150 personer, varav cirka hälften är under påverkan av alkohol. THL:s Hälsa i skolan-enkät från 2013 visar att endast under hälften av de studerande i andra stadiet använder flytväst. Drunkning är den nästvanligaste olycksrelaterade dödsorsaken bland barn och unga. I Finland drunknar i genomsnitt sju barn årligen. Av de som drunknade i sjötrafik hade endast ett fåtal på sig en flytväst som var påklädd på rätt sätt eller en flytväst av rätt modell för användaren.

Enligt sjötrafiklagen ska det i alla båtar med motor och i över fem meters segelbåtar finnas flytvästar för alla ombordvarande. Användning av flytväst rekommenderas dock även i mindre båtar, såsom roddbåtar. Flytvästar är till nytta endast när de används. På båtens botten eller stugans vägg ökar de inte säkerheten för de ombordvarande. Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) statistik visar att 2014 dog 53 personer i sjötrafik och av dessa dog 37 i olyckor där båten hade stjälpt eller kantrat och personerna hade hamnat i vattnet. Användning av flytväst ger den som hamnar i vattnet betydligt bättre möjligheter att klara sig med livet i behåll, konstaterar enhetschef Ville Räisänen på Trafis båtar och register-enhet.

Det lönar sig att skaffa flytväst efter användningsändamålet. Det finns flytvästar som vad gäller användningsbekvämlighet är anpassade för såväl fiskare, utövare av vattensporter som för kortare roddturer vid stugans strand. Flytvästens viktigaste egenskap är ändå dess bärförmåga. På insjöar räcker det med en flytväst som har märkningen 100 N (bärförmåga). Flytvästarna 150 N eller 275 N är avsedda för mera krävande förhållanden. En flytväst vänder personen som hamnat i vattnet i ryggläge. Man känner igen en flytväst på de klara färgerna (röd, gul, orange) och kragen. Flytvästarna 50 N lämpar sig för simkunniga och situationer där hjälpen är nära.  Det finns inga begränsningar gällande flytvästars färger och snitt.

Vid köp av flytväst lönar det sig att pröva flera olika modeller och välja det bästa alternativet. Det är också bra att vända sig till en affär med sakkunskap där personalen kan presentera olika varianter och rekommendera modeller efter kundens behov. Flytvästen ska kläs på på rätt sätt för att rädda liv. Vid flytvästar för små barn får man inte tänka att barnet ska kunna växa i den och man får inte glömma att använda grenremmen, som hindrar barnet från att glida ur västen om det hamnar i vattnet.

Flytvästar ska ha CE-märkning och andra nödvändiga märkningar (bärförmåga samt korta bruks-, förvarings- och rengöringsanvisningar) på finska och svenska. Dessutom ska flytvästen ha bruksanvisningar på finska och svenska, som ska visa namnet på det angivna organet som utfört produktens EG-typkontroll, organets fyrsiffriga identifieringsnummer och adress. På produkten ska också finnas en hänvisning till den standard som har följts när produkten har tillverkats. Flytutrustning omfattas av standardserien EN ISO 12402, delarna 1–10, som har ersatt de tidigare europeiska standarderna EN 393, 394, 395, 396 och 399 inklusive tillägg. Om de nödvändiga märkningarna inte finns på flytvästen lönar det sig inte att köpa den utan att välja en annan som uppfyller kraven, säger produktsäkerhetsingenjör Merja Rajamäki på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Verksamhetsutövarna, dvs. tillverkarna, distributörerna och återförsäljarna av produkterna ansvarar för att produkterna är säkra och stämmer överens med kraven. Flytvästar klassificeras som personlig skyddsutrustning enligt grupp 2, för vilka EG-typkontroll ska ansökas hos angivet organ innan produkterna introduceras på marknaden. Handlingarna om utrustningens överensstämmelse med kraven, såsom intyg om EG-typkontroll och EG-försäkran om överensstämmelse, ska på begäran företes för övervakningsmyndigheterna.  Myndigheterna kontrollerar inte på förhand säkerheten hos personlig skyddsutrustning. På Tukes webbplats finns närmare information om kraven på personlig skyddsutrustning.

Tukes sporrar båtfolket att använda flytväst också genom en Instagram-tävling, där man uppmanar att knäppa en selfie av sig själv eller kamratgänget, förstås med flytväst på. Mer information om tävlingen: http://meltwater.fi/pages/pelastusliivie/

Trafi ansvarar för säkerheten på sjön. Tukes övervakar att flytvästarna stämmer överens med kraven. THL upprätthåller statistik över drunknade.

Närmare upplysningar:

Tukes: produktsäkerhetsingenjör Merja Rajamäki, tfn 029 5052 518

Trafi: båtar och register-enhetens chef Ville Räisänen, tfn 029 5346 457

THL: forskare Markus Grönfors, tfn 029 5247 094