Älä huku - käytä pelastusliivejä!

Tukes
15.6.2015 9.00
Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa hukkuu vuosittain noin 150 henkilöä, joista noin puolet alkoholin vaikutuksen alaisena. THL:n vuonna 2013 tekemän kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi toisen asteen opiskelijoista vain alle puolet käyttää pelastusliivejä. Lasten ja nuorten hukkumiset ovat toiseksi yleisin tapaturmaisen kuoleman syy. Suomessa hukkuu vuosittain keskimäärin seitsemän lasta. Vesiliikenteessä hukkuneista vain harvalla oli oikein puettu tai käyttäjälleen sopiva pelastusliivi yllään.

 Vesiliikenteen lainsäädännön mukaan kaikissa moottorilla varustetuissa veneissä ja yli viisimetrisissä purjeveneissä on oltava pelastusliivit kaikille veneessä olijoille. Tätä pienemmissäkin veneissä, kuten soutuveneissä, pelastusliivien käyttö on suotavaa. Pelastus- ja kelluntaliiveistä on hyötyä vain silloin, kun ne ovat käytössä. Veneen pohjalla tai mökin seinällä ne eivät anna turvaa veneilijälle. Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tilastojen mukaan vuonna 2014 vesiliikenteessä kuoli 53 ihmistä ja heistä 37 kuoli onnettomuuksissa, joissa vene oli kaatunut tai kallistunut ja ihmiset olivat joutuneet veden varaan. Liivien käyttö antaa veden varaan joutuneelle merkittävästi paremmat mahdollisuudet selviytyä tilanteesta hengissä, toteaa yksikönpäällikkö Ville Räisänen Trafin veneet ja rekisterit -yksiköstä.

Pelastusliivit kannattaa hankkia käyttötarkoituksen mukaan. Käyttömukavuuteen vaikuttavia ominaisuuksia on tarjolla niin kalastajille, vesiurheilijoille kuin mökkisoutelijoille. Tärkein ominaisuus liiveissä on kuitenkin kantokyky. Sisävesille riittävät pelastusliivit, joissa on merkintä 100 N (kantokyky). Pelastusliivit 150 N tai 275 N on tarkoitettu vaativampiin olosuhteisiin. Pelastusliivit kääntävät veden varaan joutuneen selkäasentoon. Pelastusliivit tunnistaa kirkkaista väreistä (punainen, keltainen, oranssi) sekä kauluksesta. Kelluntaliivit 50 N soveltuvat uimataitoisille ja tilanteisiin, joissa apu on lähellä.  Kelluntaliivien väreille ja kuoseille ei ole rajoituksia.

Pelastusliivejä hankkiessa on syytä kokeilla useita eri malleja ja valita itselle sopivin vaihtoehto. Liivit kannattaa hankkia asiantuntijaliikkeestä, jonka osaava henkilökunta voi esitellä eri vaihtoehtoja ja suositella asiakkaan tarpeeseen sopivia malleja. Liivit voivat pelastaa vain, jos ne on  oikein puettu. Pienten lasten pelastusliiveihin ei saa jättää kasvunvaraa eikä haararemmin käyttöä sovi unohtaa, jotta lapsi ei luiskahtaisi ulos liiveistä veteen joutuessaan.

Pelastusliiveissä tulee olla CE-merkintä sekä muut tarvittava merkinnät (kantokyky sekä käyttö-, varastointi-  ja puhdistusohjeet lyhyesti) suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi liivien mukana tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet, joissa pitää olla tuotteen EY-tyyppitarkastaneen ilmoitetun laitoksen nimi, sen nelinumeroinen tunnusnumero sekä osoite. Tuotteesta tulee lisäksi löytyä viittaus standardiin, jonka vaatimusten mukaisesti tuote on valmistettu. Kelluntavarusteita koskee standardisarjan EN ISO 12402 osat 1 - 10, jotka ovat korvanneet aiemmat eurooppalaiset standardit EN 393, 394, 395, 396 ja 399 lisäyksineen. Ellei pelastusliiveistä löydy vaadittuja merkintöjä, ne kannattaa jättää ostamatta ja valita asianmukaisilla merkinnöillä varustetut liivit, kehottaa tuoteturvallisuusinsinööri Merja Rajamäki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Toiminnanharjoittajat eli tuotteiden valmistajat, jakelijat ja jälleenmyyjät vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Pelastusliivit luokitellaan ryhmän 2 henkilönsuojaimiksi, joille on haettava EY-tyyppitarkastusta ilmoitetulta laitokselta ennen tuotteiden saattamista markkinoille. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat, kuten EY-tyyppitarkastustodistus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon henkilönsuojainten turvallisuutta. Tukesin verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista.

Tukes kannustaa veneilijöitä pelastusliivien käyttöön myös Instagram-kisalla, jossa kannustetaan ottamaan itsestään tai kaveriporukastaan selfie pelastusliivit päällä. Lisätietoja kilpailusta: http://meltwater.fi/pages/pelastusliivie/

Trafi vastaa veneilyturvallisuudesta. Tukes valvoo pelastusliivien vaatimustenmukaisuutta. THL ylläpitää hukkumistilastoja.

Lisätietoja:

Tukes: tuoteturvallisuusinsinööri Merja Rajamäki, puh. 029 5052 518

Trafi: veneet ja rekisterit –yksikön päällikkö Ville Räisänen, puh. 029 5346 457

THL: tutkija Markus Grönfors, puh. 029 5247 094