Hoppa till innehåll

Lämna inte balansskotern på laddning utan övervakning

Mediatiedote
15.5.2019 8.49 | Publicerad på svenska 16.5.2019 kl. 13.57
Pressmeddelande

Med vårens ankomst har balansskotersäsongen åter kommit igång. Balansskotrar har antänt flera bränder i Finland under de senaste åren. Bränderna har i regel uppstått när skotern har stått på laddning. Tukes påpekar att balansskotrar inte ska lämnas på laddning utan övervakning. Om deras batterier fattar eld brinner de explosionsartat och kan orsaka omfattande skador.

Balansskotrar har stora och kraftfulla litiumjonbatterier. Om de fattar eld brinner de kraftigt, till och med explosionsartat, och kan vara svåra att släcka. Litiumjonbatterier är känsliga för stötar och slag, vilket betyder att faran för kortslutning och påföljande brand ökar.

De företag som säljer produkterna ansvarar för deras säkerhet. Myndigheterna besiktigar inte produkterna i förväg, och den övervakning myndigheterna utför har stickprovskaraktär. Tukes har sedan 2016 kontrollerat säkerheten hos flera balansskotermodeller, och ingen av de undersökta har uppfyllt säkerhetskraven. Tukes har genom sina beslut begränsat försäljningen och marknadsföringen av de aktuella balansskotrarna. Uppgifter om skotermodellerna finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

I år sker övervakning av balansskotrar även inom ramen för ett övervakningsprojekt som myndigheterna administrerar. Traficom, Tukes och Tullen utreder tillsammans kravöverensstämmelsen och säkerheten hos importerade eldrivna fortskaffningsmedel. Dessutom deltar Tukes i ett samarbetsprojekt mellan EU:s marknadsövervakningsmyndigheter, där balansskotrar är en produktgrupp som undersöks.

Laddningen medför den största risken

Även en balansskoter som från början överensstämmer med kraven kan bli farlig om den har fått för hårda smällar eller bruksanvisningen inte har följts. Största delen av riskerna hänför sig till laddningen av batteriet. 

Notera när du laddar din balansskoter:

Använd endast en laddare som är avsedd för produkten.
Ta loss laddaren från skotern när laddningen är klar.
Om du ser tecken på skador på balansskotern eller laddaren, eller om du vet att de har skadats, ska du inte använda dem.
Ladda skotern endast när någon är på plats som kan reagera på eventuella problem under laddningen.
Ifall batteriet eller skotern överhettas, dra loss laddarens nätsladd, ifall det kan göras på ett säkert sätt.
Om bruksanvisningen rekommenderar sporadisk laddning för förhindrande av att batteriet urladdas helt under en längre förvaringstid, ska du följa anvisningen. Att ladda ett helt urladdat batteri kan medföra en säkerhetsrisk.

Mer detaljerade anvisningar för trygg användning av litiumjonbatterier och släckning av batteribränder finns på Tukes webbplats.

Om du misstänker att balansskotern orsakar fara, ska du kontakta produktens säljare. Du kan också göra en anmälan till Tukes.

Mer information: Överinspektör Soili Huttunen, tfn 029 5052 024, [email protected]
 

Video: Balansskoter brinner kraftigt

https://youtu.be/vPVCYILTBis

Kuluttajatuotteet Sähkölaitteet