Litiumioniakkujen elinkaari hankinnasta hävittämiseen

Litiumioniakku, eli Li-ion-akku, on laajasti käytössä oleva ja tehokas akkutyyppi. Li-ion-akkuja käytetään muun muassa matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa ja muissa mobiililaitteissa. Viime aikoina markkinoille on tullut myös tuotteita, joissa käytetään suhteellisen kookkaita, usean kilon painoisia Li-ion-akkuja. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähköpolkupyörät ja tasapainoskootterit, joissa akut ovat sähkömoottorin voimanlähteinä. Li-ion-akkuja voidaan käyttää myös sähkökäyttöisissä työkaluissa ja muissa laitteissa, kuten sähkömoottorilla varustetuissa pölynimureissa, ruohonleikkureissa tai moottorisahoissa.

Tähän pääosin hyvin turvalliseen akkutyyppiin liittyy myös riskejä sen tehokkuuden vuoksi. Sekä Suomessa että muualla maailmassa on raportoitu etenkin sähköisten kulkuvälineiden akkuongelmien seurauksena syttyneistä tulipaloista.

Tällä sivulla on koottuna ohjeita Li-ion-akkuja hyödyntävien tuotteiden mahdollisimman turvalliseen käyttöön. Suositukset koskevat myös erikseen ostettuja tarvikeakkuja.

Akkujen turvallinen käyttäminen

Litiumioniakkujen ja niitä sisältävien laitteiden turvallisuuden näkökulmasta tärkeintä on ostaa vain laadukkaita tuotteita, joiden suojamekanismeissa ei ole tehty vaarallisia kompromisseja. Seuraavilla toimenpiteillä varmistat, että ostettava tuote on todennäköisemmin laadukas ja siten turvallinen:

 • Kysy myyjältä tuotteen turvallisuudesta ja varmista, että akussa tai tuotteessa on akunvalvontajärjestelmä (Battery Management System)
 • Suosi vain tunnettuja ja luotettavia tuotebrändejä, kauppoja ja myyjiä.
 • Vältä tuotteiden tilaamista EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista.
 • Varo tuoteväärennöksiä. Huomattavan halpoja merkkiakkuja tuskin on olemassa.

 

Kuvituskuva: kännyköitä.

Noudata käyttöohjeita

Noudata aina laitteen mukana tulleita käyttöohjeita ja tutustu niihin huolella. Tärkeintä on käyttää ja ladata akkua oikein ja muistaa, että akkua tai laitetta ei saa kolhia. Ennen käyttöä, tarkista laitteen ja akun kunto.

Näin lataat akun turvallisesti

Akkuja käyttäessä lataus on eniten riskejä sisältävä vaihe. Suurin osa riskeistä liittyy akun lataamiseen ja lataamisen jälkeiseen muutamaan tuntiin.

 • Lataamiseen tulee käyttää vain tuotteelle tarkoitettua laturia.
 • Irrota laite laturista, kun lataus on valmis.
 • Älä käytä laturia, joka on vaurioitunut, toimii epävarmasti tai jonka johto tai liittimet ovat vaurioituneet.
 • Tilassa, jossa laitetta tai akkua ladataan, tulee olla palovaroitin sekä alkusammutuskalustoa. Varmista, että varoittimen hälytys kuuluu kiinteistössä!
 • Älä lataa laitetta tai akkua siten, että kotona ei ole ketään.
 • Ladattavan akun tai laitteen lähettyvillä, erityisesti yläpuolella, ei saa olla palokuormaa. Älä lataa akkua hyllyssä tai huonekalun alla. Lataamisen alustan on oltava palamaton.
 • Akun tai laitteen ylikuumentuessa irrota laturin verkkojohto, jos voit tehdä sen turvallisesti.
 • Akkuja ei saa ladata pakkaskelissä. Vaikka akku lämpenee ladattaessa, lataaminen kylmässä vaurioittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää.
 • Pitkään tyhjänä olleen akun elvyttäminen on turvallisuusriski. Mikäli akun käyttöohjeissa ohjeistetaan estämään ajoittaisella latauksella akkujen tyhjäksi pääseminen pitkän säilytyksen aikana, noudata kyseessä olevia ohjeita.

 

Lataa akku turvallisesti palamattomalla alustalla ja ainoastaan tuotteelle tarkoitetulla laturilla

 

Säilytä akkuja turvallisessa tilassa ja sopivassa lämpötilassa

Akun säilytystilassa on oltava palovaroitin ja alkusammutusvälineet. Laitetta tai akkua on säilytettävä paloturvallisella alustalla paikassa, jossa akun lähettyvillä, erityisesti yläpuolella, ei ole palokuormaa. Palokuormaa ovat esimerkiksi vaatteet ja muut tekstiilit.

Litiumioniakulla varustettua laitetta tai itse akkua tulee säilyttää normaalissa huoneenlämmössä. Akun kuumeneminen esimerkiksi auringossa tai kuumassa autossa on turvallisuusriski. Sopivista säilytyslämpötiloista pitäisi löytyä tietoa laitteen tai akun käyttöohjeista.

Kuinka toimia akun syttyessä palamaan

Palava akku voi sytyttää laitteen lisäksi myös koko huoneiston tai talon tuleen. Myös akun elektrolyyttinesteet sekä palossa syntyvät savukaasut ovat myrkyllisiä.

Näin sammutat palon

Irrota laturin verkkojohto ennen palon sammuttamista, jos se on mahdollista. Li-ion-akkupalon ensisijainen sammutustapa on suuri määrä vettä, sillä vesi jäähdyttää akkua. Toissijainen sammutustapa on vaahtosammuttimen käyttö. Jauhesammutin tai muu tukahduttava sammutusväline pysäyttää palon hetkellisesti, mutta ei jäähdytä akkua eikä estä syttyvien kaasujen leviämistä.

Sammutettu akku voi syttyä uudestaan palamaan. Varmista siis, että akku on paikassa, josta mahdollinen uusi palo ei pääse leviämään. Siirrä akku tai laite mahdollisuuksien mukaan turvalliseen paikkaan, esimerkiksi patakintaita käyttäen tai sammutuspeitteeseen käärittynä.

Mikäli et saa alkanutta paloa nopeasti sammumaan tai palo muodostaa voimakkaasti savua, evakuoi tila välittömästi ja soita hätänumeroon.

 

Sähköpyörissä käytetään suurikokoisia litiumioniakkuja

 

Vaurioituneen akun käytöstä poistaminen

Akku on poistettava käytöstä seuraavissa tapauksissa:

 • Akussa näkyy fyysisiä vaurioita, tai se on pullistunut.
 • Akusta lähtee hajua.
 • Se kuumentuu selkeästi tavallista enemmän.
 • Akku ääntää omituisesti.
 • Akku vuotaa.

Poistaessasi vaurioituneen akun käytöstä varmista, että akku tai laite ei ole muun palokuorman lähellä. Mikäli mahdollista, siirrä akku tai laite paloturvalliseen tilaan, esimerkiksi ulos. Tarkkaile, että akku ei syty. Jos tilanne johtaa akun syttymiseen tai akku tuottaa savua, toimi kuten kohdassa Näin sammutat palon ohjeistetaan. Toimita vioittunut akku tai laite tuotteen myyjälle tai tiedustele myyjältä, mihin akun voi palauttaa.                       

Toimita käytöstä poistettu laite tai akku asianmukaiseen kierrätykseen

Käytetyn Li-akulla varustetun laitteen voi toimittaa SER-keräyspisteeseen akulla tai ilman. Akkujen navat on teipattava tai suojattava.

Leijulautojen, sähköpolkupyörien tai vastaavien laitteiden isoja Li-akkuja ei saa laittaa kauppojen paristonkeräyslaatikoihin. Irrallisten akkujen osalta laitteen tai akun maahantuojan on järjestettävä niille jätehuolto. Käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä kannattaa tiedustella tuotteen myyjältä. Irralliset akut palautetaan yleensä myyjälle.

 

 

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry STEK         Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto Gaia    Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes