Hoppa till innehåll

Använd växtskyddsmedel enligt anvisningarna – skydda utomstående, vattendrag och pollinerare

17.6.2021 8.56
Nyhet

Säsongen för användning av växtskyddsmedel har startat. Tukes påminner om att växtskyddsmedel ska användas ändamålsenligt och försiktigt. Var speciellt noggrann när du sprutar nära grannens tomt eller odlingar eller brunn.

Den som besprutar ansvarar för att växtskyddsmedel inte hamnar utanför området som ska behandlas. Du kan förhindra att växtskyddsmedel sprids till grannen genom att använda munstycken som minskar vindavdriften och hålla ett tillräckligt skyddsavstånd. Samtidigt förebygger du att pollinerare och andra nyttiga organismer på åkerrenar exponeras för växtskyddsmedel. Vid besprutning ska man alltid beakta vindförhållandena och andra lokala förhållanden. 

Dessutom är det viktigt att du tar reda på om det finns hushållsvattenbrunnar på åkern eller nära den. Lagen fastställer inte något skyddsavstånd i meter till grannen eller brunnar, men man bör undvika besprutning i omedelbar närhet av dricksvattenbrunnar och gårdsområden. Ett undantag utgör produkter med grundvattenbegränsning. De får inte användas närmare än 30‒100 meter från hushållsvattenbrunnar. 

I och med att ekologisk produktion blir vanligare bör man tänka på samexistensen mellan vanliga och ekologiska gårdar. Man bör också i förväg diskutera växtskyddsåtgärder med den ekologiska grannproducenten för att undvika överraskningar.

Använd endast växtskyddsmedel som är godkända av Tukes

I Finland får man endast använda växtskyddsmedel som är godkända av Tukes. Godkända växtskyddsmedel hittar du i Tukes nya växtskyddsmedelsregister.

Du bör kontrollera om ditt välbekanta växtskyddsmedel fortfarande är godkänt eller om produkten utgått eller ska utgå ur växtskyddsmedelsregistret. Produkterna får användas endast för de ändamål som anges på förpackningen. Dessutom ska de bruksmängder och användningsbegränsningar som anges på förpackningen följas. Registret har utökats med nya sökegenskaper. Du kan göra sökningar på till exempel odlingsgröda eller organism som ska bekämpas.

Information om säker och ändamålsenlig användning av växtskyddsmedel finns på Tukes webbplats till exempel i självstudiematerialet för växtskyddsexamen.
 

Ytterligare information:
överinspektör Heli Anttila, tfn 029 5052 019
sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036
e-postadresserna har formen: [email protected]