Hyppää sisältöön

Käytä kasvinsuojeluaineita ohjeiden mukaan - suojele sivullisia, vesistöjä ja pölyttäjiä

17.6.2021 8.56
Uutinen

Kasvinsuojeluaineiden käyttösesonki on alkanut. Tukes muistuttaa kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta ja huolellisesta käytöstä. Ole erityisen huolellinen ruiskuttaessasi lähellä naapurin pihaa tai viljelyksiä tai kaivoa.

Ruiskuttajan vastuulla on, että kasvinsuojeluainetta ei joudu käsiteltävän alueen ulkopuolelle. Kasvinsuojeluaineen leviämistä naapurin puolelle voi ehkäistä käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia ja huolehtimalla riittävästä suojaetäisyydestä. Samalla ehkäiset pientareiden pölyttäjien ja muiden hyötyeliöiden altistumista kasvinsuojeluaineelle. Ruiskutuksessa tulee aina ottaa huomioon tuuliolosuhteet ja muut paikalliset olot. 

Lisäksi on tärkeää selvittää, sijaitseeko pellolla tai sen läheisyydessä talousvesikaivoja. Lainsäädännössä ei ole asetettu metrimääräistä suojaetäisyyttä naapuriin tai kaivoihin, mutta on hyvä välttää ruiskuttamista juomavesikaivojen ja pihojen välittömässä läheisyydessä. Poikkeuksena tästä ovat valmisteet, joiden käytölle on asetettu pohjavesirajoitus. Niitä ei saa käyttää 30-100 metriä lähempänä talousvesikaivoja. 

Luomutuotannon peltoalan lisääntyessä on syytä muistaa rinnakkaiselo tavanomaisten ja luomutilojen kanssa. On myös hyvä keskustella etukäteen kasvinsuojelutoimista naapurin luomutuottajan kanssa, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin.

Käytä vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita

Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löydät Tukesin uudesta kasvinsuojeluainerekisteristä.

Nyt on hyvä tarkistaa, onko tuttu kasvinsuojeluaine edelleen hyväksytty vai onko valmiste poistettu tai poistumassa kasvinsuojeluainerekisteristä. Valmisteita saa käyttää vain myyntipäällyksessä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi tulee noudattaa myyntipäällyksen käyttömääriä ja käytön rajoituksia. Rekisteriä on laajennettu uusilla hakuominaisuuksilla. Voit tehdä hakuja esimerkiksi viljelykasvin tai torjuttavan eliön mukaan.

Kasvinsuojeluaineiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä löydät tietoa Tukesin nettisivuilta esimerkiksi kasvinsuojelutukinnon itseopiskelumateriaalista.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Heli Anttila, puh. 029 5052 019
ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, puh. 029 5052 036
sähköpostit muotoa: [email protected]