Hoppa till innehåll

Användningen och upplagringen av produkten Buctril upphör

Utgivningsdatum 29.7.2021 14.00 | Publicerad på svenska 30.7.2021 kl. 15.22
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för produkten Buctril som innehåller bromoxinil samt bestämt en övergångstid för förstörelse av lagervaror och användning av produkten till den 14 september 2021. Orsaken till att tillstånden har dragits tillbaka är att godkännandet av det verksamma ämnet bromoxinil inte har förnyats inom EU.

Buctril innehåller 225 g/l bromoxinil som verksamt ämne och har i Finland godkänts för bekämpning av ogräs på korn-, vete-, havre-, rågvete- och rågodlingar samt i skyddsäd för klöverfria vallar. 

Dessutom får Buctril användas i mindre omfattning för bekämpning av fröogräs när det gäller schalottenlök, gul lök, rödlök, vitlök, salladslök, purjolök, sockermajs och sparris.

Övergångstid

Övergångstiden för användning av produkten och förstörelse av befintliga lagervaror går ut den 14 september 2021. Då tas produkten bort från växtskyddsmedelsregistret. Därefter ska de produkter som fortfarande finns kvar förstöras som farligt avfall.

Orsaker till förbudet    

I enlighet med EU-kommissionens genomförandeförordning (EU 2020/1276) förnyas inte godkännandet av det verksamma ämnet bromoxinil. Enligt förordningen ska medlemsstaterna återkalla tillstånden för produkter som innehåller bromoxinil.

Utifrån vetenskaplig och teknisk information anser kommissionen att det finns tecken på att exponering för bromoxinil från andra källor än kosten inte kan anses vara försumbar när det gäller de aktuella representativa användningsområdena.

I slutsatsen fastställde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) att de representativa användningsområdena med bromoxinil utgör en risk för barn även om man tar hänsyn till riskreducerande åtgärder. I slutsatserna från 2017 fastställde EFSA också att det fanns en hög risk för vilda däggdjur för exponering för bromoxinil via födan. EFSA konstaterade vidare att riskbedömningen för konsumenter av produkter av animaliskt ursprung och riskbedömningen för vattenlevande organismer inte hade kunnat slutföras. Med beaktande av ovannämnda orosmoment och framför allt risken för barn kan godkännandet av det verksamma ämnet inte förnyas. 

Mer information

ledande sakkunnig Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049, [email protected]

Tukes upprätthåller ett register över godkända växtskyddsmedel på www.kemidigi.fi

Länk till EU:s databas över verksamma ämnen

Kommissionens förordning 2020 1276 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet bromoxinil

Tillbaka till toppen