Hyppää sisältöön

Buctril-valmisteen käyttö ja varastointi päättyy

Julkaisuajankohta 29.7.2021 14.00
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on peruuttanut bromoksiniilia sisältävän Buctril-valmisteen luvat ja asettanut valmisteen varastojen hävittämiselle ja käytölle siirtymäajan 14.9.2021 asti. Lupien peruuttamisen syynä on, että valmisteen tehoainetta bromoksiniilia ei hyväksytty EU:ssa uudelleen.

Buctril-valmiste sisältää tehoaineena bromoksiniilia 225 g/l ja se on hyväksytty Suomessa rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä-, kaura-, ruisvehnä- ja ruisviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista. 

Lisäksi Buctril-valmisteella on lupa vähäisiin käyttötarkoituksiin siemenrikkakasvien torjuntaan salottisipulilta, kelta- ja punasipulilta, valkosipulilta, salaattisipulilta, purjosipulilta, sokerimaissilta ja parsalta.

Siirtymäaika

Valmisteen käytölle ja olemassa olevien varastojen hävittämiselle on annettu siirtymäaikaa 14.9.2021 saakka, jolloin valmiste poistetaan kasvinsuojeluainerekisteristä. Tämän jälkeen jäljelle jääneet valmisteet tulee hävittää vaarallisena jätteenä.

Kiellon syyt  

EU:n komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1276 mukaisesti valmisteen tehoainetta bromoksiniilia ei hyväksytä uudelleen. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on peruutettava bromoksiniilia sisältävien valmisteiden luvat.

Tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella komissio katsoo, että on viitteitä siitä, että muuta kuin ravinnon kautta tapahtuvaa altistumista bromoksiniilille ei voida pitää merkityksettömänä kyseisten edustavien käyttötarkoitusten osalta.

Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) totesi päätelmässään, että bromoksiniilin edustavista käyttötarkoituksista aiheutuu lapsille riski, vaikka käytettävissä olevat riskinhallintatoimenpiteet otettaisiin huomioon. EFSA totesi vuonna 2017 esittämässään päätelmässä myös, että ravinnon kautta tapahtuvasta altistumisesta bromoksiniilille aiheutuu luonnonvaraisille nisäkkäille suuri riski. Lisäksi EFSA totesi, että eläinperäisten tuotteiden kuluttajille aiheuttamien riskien arviointia ja vesieliöille aiheutuvien riskien arviointia ei voitu saattaa päätökseen. Kun otetaan huomioon edellä mainitut huolenaiheet ja erityisesti lapsille aiheutuva riski, tehoainetta ei voida hyväksyä uudelleen. 

Lisätietoja

johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, puh. 029 5052 049, [email protected]

Tukes ylläpitää hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista rekisteriä osoitteessa www.kemidigi.fi

Linkki EU:n tehoainetietokantaan 

Komission asetus 2020_1276_bromoksiniilin hyväksymättä jättämisestä