Hoppa till innehåll

Barnstolar konstaterades stabila i tester – brister i märkningar och bruksanvisningar

Mediatiedote
Utgivningsdatum 6.9.2022 9.15
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat 12 barnstolar på marknaden. I testet undersöktes till exempel om barnstolarna välte för lätt eller om ett barn kunde fastna i eller falla från stolarna. Resultaten var i huvudsak goda och ingen stol belades med försäljningsförbud, behövde tas bort från marknaden eller dras tillbaka. Det fanns dock brister i märkningar och bruksanvisningar.

Tukes har nyligen avslutat ett övervakningsprojekt där det undersöktes om barnstolar på marknaden uppfyller säkerhetskraven som de omfattas av. 12 barnstolar valdes ut för projektet och skickades till Tullaboratoriet för testning i enlighet med standarden SFS-EN 14988:2017 + A1:2020 för barnstolar. 

I testet undersöktes till exempel om barnstolarna välte för lätt.

– Ingen av stolarna välte. Det är bra, eftersom stabilitet är en av de viktigaste säkerhetsfaktorerna för barnstolar, säger överinspektör Jenni Mutka.

Stolarna testades inte för alla egenskaper. Till exempel kemiska egenskaper eller brandsäkerhetsegenskaper testades inte.

Bristfälliga märkningar på nästan varje barnstol

Stolarna klarade sig dock inte med toppbetyg, utan man hittade något att anmärka på var och en av dem. 

Två av de barnstolar som testades hade för stora benöppningar jämfört med standarden. I den ena av dessa stolar var också avståndet mellan ryggstödet och säkerhetsbågen på stolens framkant för stort och ryggstödet för lågt. Tukes bedömde dock att stolarna som helhet inte medför en sådan risk för barnet att falla eller fastna, så att det på grund av bristerna i fråga vore nödvändigt att belägga stolarna med ett försäljningsförbud.

Bristfälliga märkningar observerades på alla utom en stol. Dessutom uppfyllde bruksanvisningen för endast tre barnstolar kraven.

– Vissa stolar saknade till exempel bruksanvisningar på finska och svenska eller ett varningsmärke om att förpackningspåsen inte får ges till barn på grund av kvävningsrisken. Tukes uppmanade till korrigering av bristerna i märkningar och bruksanvisningar, berättar Mutka. 

Tukes har skickat resultaten till företagen så att de kan ta hänsyn till dem i sin verksamhet.

Övervaka barnet som sitter i barnstolen

Barnstolen är i huvudsak avsedd att hjälpa barn under tre år vid måltider. En bra barnstol är stabil och har sådana egenskaper att det inte är möjligt för barnet att ställa sig upp i stolen eller falla från den.

– Barnet i barnstolen måste övervakas hela tiden. Barnet får inte lämnas ensam i barnstolen ens för en stund. Om barnet som sitter i stolen kraftigt sparkar eller skjuter ifrån sig från bordskanten kan stolen välta och barnet kan skada sig, varnar Mutka.

Det lönar sig att vara uppmärksam på barnstolens konstruktion, material, egenskaper och kvalitet. Det är också bra att komma ihåg åtminstone följande: 

 • Lämna inte barnet ensam i barnstolen och övervaka barnet hela tiden.
 • Skaffa en barnstol i rätt storlek. Om barnstolens egenskaper är avsedda att ändras i takt med att barnet växer, se till att de motsvarar barnets storlek. En för stor eller för liten stol kan vara farlig. 
 • Om barnet inte ännu kan sitta själv, sätt hen inte i en barnstol som är avsedd för barn som redan kan sitta. 
 • Spänn fast barnet i barnstolen med en säkerhetssele eller ett säkerhetsbälte om stolen har sådana, och använd dem varje gång barnet sitter i stolen. Se till att selen eller bältet inte är för löst.  
 • Använd inte en trasig barnstol. Till exempel en spricka i stolens stödkonstruktion eller en trasig säkerhetssele kan göra användningen av stolen farlig. 
 • Barnstolen är inte en klätterställning eller leksak. Se till att barnet inte klättrar upp i eller ut ur stolen. 
 • Se till att barnstolen alltid står på ett jämnt underlag när ett barn sitter i den. 
 • Följ bruksanvisningen och håll barnstolen ren och i gott skick. Till exempel matrester som sitter mellan säkerhetsselens spännen kan hindra låset från att fungera korrekt. 
 • Byt ut försvunna eller trasiga säkerhetsselar eller bälten mot nya.
 • Ge inte barnstolens förpackningsmaterial åt barn att leka med. Plastpåsar kan orsaka kvävningsrisk. 

Tukes experter på barnsäkerhet har skapat ett nytt konto på Instagram, @tukesinfo_lapset, för att dela information om aktuella frågor som gäller barns och barnprodukters säkerhet. 

Testade barnstolar (märke, modell, närmare uppgifter):

Barnstolarna som Tukes testade listas nedan. Testresultaten gäller endast dessa märken, modeller och partier, och resultaten kan inte generaliseras till andra modeller eller partier. Barnstolarna har endast testats för vissa egenskaper.

 • Peg Perego, Prima Pappa Follow Me, Paloma, IH0100000BL46, streckkod 8005475390665
 • Joie, Mimzy 2in1, Logan, H1013CALGN000, streckkod 5056080607801
 • Hauck, Alpha+ Pop, Grey, 661178JB, streckkod 4007923661178
 • Safety 1st, Happy Day Looky, 27777560000, streckkod 3220660315505
 • Maxi-Cosi, Minla, Essential Graphite, 2713750110, streckkod 3220660317585
 • Milli Dinner, Grey, streckkod 4752062128555
 • Kinderkraft, Enock Wooden, Natural, KK210039, streckkod 5902533915071
 • Froc, F-1, HCW202020, streckkod 3830057530017 och barnstolens säkerhetsbåge, Natural/White, streckkod 3830057530215
 • Babydan, DanChair, 2638-01, streckkod 5705548029777
 • Onni Design, Onni
 • Emma, Wood, 098565-03, streckkod 6418991015387
 • Ciraf, HC301, streckkod 6412989192562

Företagen ansvarar för att barnstolarna är säkra och uppfyller kraven. Tukes varken granskar eller godkänner barnstolarna i förväg, utan övervakningen görs med stickprov.

Mer information:

Överinspektör Jenni Mutka, [email protected], tfn 029 505 2077

Mer information om säkerhetskraven för allmänna konsumtionsvaror finns på Tukes webbplats och Instagram-kontot @tukesinfo_lapset.
 

 

Tillbaka till toppen