Hoppa till innehåll

Blogg: Bakom rutan blir myndigheten enbart en föreläsare

10.12.2020 11.01
Pressmeddelande

År 1982 lanserades åtminstone två bra saker: Rauli Badding Somerjokis låt ”Ikkunaprinsessa” och Commodore 64. Den förstnämnda lärde jag mig uppskatta först senare under slutet av tonåren, men den sistnämnda var min första kontakt med datorer. Normalt skulle vi inte ha haft råd med detta, men jag hade tur och vann en använd personbil i ett lotteri och med pengarna från försäljningen av bilen fick jag datorn i fråga. Här började jag mitt liv framför rutan, som barn med att spela och som ung med att nätdejta och sedan i arbetslivet som vuxen.

Blir myndigheten avlägsen under distansåldern?

Detta år har tvingat oss att sitta framför datorn allt mer, då även tidigare ytterst sporadiska arbetsgrejer offline har blivit distansmöten och kaffepauser på distans. Som bäst planeras även julfester på distans. Att allt övergår till distans tvingar oss att fundera över hur vi ändå kan komma nära. Nära företag och nära kunder. Hur kan vi i denna situation förverkliga vår roll som en rådgivande och handledande samarbetspartner?

Ett av Tukes strategiska val är att uppmuntra aktörer till ansvarsfullhet. I anslutning till detta startade 2018 projektet Känn din produkt, med målet att skapa en lärandemiljö där särskilt mikroföretag och små och medelstora företag kan lära sig och påvisa sina kunskaper om krav på produkterna och produkternas försäljning genom att göra prov i systemet. Projektet är nu på slutrakan och lärandemiljön lanseras i början av 2021, men mer material behövs ännu.  
 

Nya sätt att underhålla växelverkan

Vi bestämde oss för att slå två flugor med en smäll och ordna ett webbseminarium, där man har möjlighet att lära sig om de frågor som diskuteras men även att samtala med Tukes experter och ställa närmare frågor. 

Då vi fundera på lämpliga teman för webbseminariet konstaterade vi att en gång inte är tillräckligt. Dessutom hade vi redan lärt oss av dagslånga möten att den maximala längden för webbseminariet är en halv dag. Till slut kom vi fram till att hålla fyra webbseminariehelheter under tisdagseftermiddagar i november och spela in dem. Teman för webbseminarierna var följande: Jag känner till mitt ansvar i anslutning till dokument och märkning för mina produkter, Jag känner till mitt ansvar i anslutning till försäljning, Jag känner till mina anmälningsskyldigheter och Jag känner till de tekniska kraven för mina produkter.
 

Lärdomar och svar av webbseminarier

Jag var facilitator för webbseminarierna. Jag såg till att föredragen var enhetliga till sin utformning, att man visste var man ska vara och vad man skulle göra och i synnerhet att tidtabellerna höll och att alla förbindelser fungerade: var idag igen en dag då alla system skulle ligga ner i flera timmar? 

Inledningsvis var de flera experter som tyckte att det kändes lite konstigt att hålla föredrag inför en ansiktslös publik. Lustigt nog skulle även jag, som har lidit av svår rampfeber, hellre ha talat inför en publik med hundra personer än pratat för mig själv i en skrubb. 

Vi fick in frågor på förhand och glädjande nog förekom även frågor och kommentarer om de vanligaste ämnena under själva webbseminariet, i huvudsak via chatten men några deltagare vågade också själva ta till orda. Under den sista helheten som behandlade tekniska frågor var deltagarna dock mycket tysta. Även om utgångspunkten var att alla deltagare deltog för att lära sig, kunde tröskeln för att ställa frågor framför konkurrenter och/eller kunder vara hög. 

Efter varje gång genomförde vi förbättringar utgående från den mottagna responsen. Till exempel lärde vi oss undvika snedsteg i Teams-plattformen, att bättre visa föreläsarnas namn och kontaktuppgifter och snabbare publicera föreläsningssidorna på vår webbplats. Utgående från den respons vi mottagit hittills är man nöjda med webbseminarierna och på skalan 1–5 har vitsorden i huvudsak varit 4 och 5. Den mottagna responsen innebär även en god grund för planeringen av kommande webbseminarier, både då det kommer till teman som arrangemang!

Jag tror att webbseminarierna för sin egen del sänker tröskeln för företag att ta kontakt med myndigheten vid frågor. Och här är vi, i rutan och redo att ge råd! 
 

Mer information om projektet Känn din projekt hittar du här.

Webbseminarierna hittar du här fram till slutet av året.

 

Överinspektör Marika Keskinen,

skribenten arbetar i två grupper vid Tukes. I den ena gruppen övervakar hon energimärkning för elapparater och andra frågor som gäller miljövänlighet, i den andra gruppen leksaker och barnvårdsartiklar.