Hoppa till innehåll

Blogg: På eget ansvar – nätköpande utgör en utmaning för produktsäkerheten

21.11.2018 11.30 | Publicerad på svenska 28.11.2018 kl. 13.48
Nyhet

Ser precis lika ut, men så mycket billigare! Här kostar det 10 euro, men beställer man direkt från länder utanför EU kostar det bara 1 euro och då ingår även portot! Varför skulle jag betala mer för samma produkt – fast är det verkligen samma produkt?

Sociala medier svämmar över med dylika diskussioner. I höst väckte även kampanjen På eget ansvar (#omallavastuulla) diskussion. Kampanjen drivs av Tukes och 13 andra organisationer. Med kampanjen ville man göra konsumenterna uppmärksamma på att när man som konsument beställer varor från områden utanför EU, agerar man alltid på eget ansvar. Det finns ingen ansvarig aktör i Europa att returnera den farliga produkten till och kräva ersättning av. 

Som en del av kampanjen och för att få information om produkter som säljs på webbutiker utanför EU genomförde Tukes tester och utredde säkerheten och överensstämmelsen av ca 30 olika produkter i september. Vi förvärvade produkterna riskbaserat från webbutiksplattformer utanför EU. Alla produkter utom en hade säkerhetsbrister, en del av vilka var mycket allvarliga. Vad Tukes kan göra för dylika produkter är endast att begära att produkten tas bort från försäljningen, om webbutiken har ingått ett avtal med EU om att delta i s.k. EU Pledge.

Övervakningen av produktsäkerheten är en av Tukes grundläggande uppgifter - i Finland

De finländska myndigheterna kan endast övervaka produkter som säljs i finländska webbutiker. De övriga EU-länderna övervakar sina egna marknader på motsvarande sätt. Företag som är verksamma inom EU ansvarar för att de produkter som de tillverkar och importerar uppfyller kraven på säkerhet och andra krav. För inköp från webbutiker utanför EU behöver konsumenten alltså nya kunskaper och bör bekanta sig närmare med produkterna och deras försäljningsvillkor.

Kampanjen väckte debatt både för och emot näthandel. Konsumenterna berättade om såväl lyckade som misslyckade köp. Förutom säkerheten dök det upp även olika synpunkter om samhälleliga strukturer, såsom effekterna av utländska webbutiker på sysselsättningen, transport av onödiga varor från andra sidan av världen till Finland där de belastar avfallshanteringen, transporternas negativa effekter på miljön, stöd till posttransporter i utvecklingsländer, produkters lämplighet för återvinning etc.

Sätten att bedriva handel på förändras nu snabbt, och diskussion från olika synvinklar är nödvändig. Varje konsument för emellertid sina val utifrån sina egna utgångspunkter och behov.

Tukes intresserar sig för konsumenternas säkerhet, och övervakningen av produkternas säkerhet och överenskommelse med kraven är en av Tukes grundläggande uppgifter. Det är ofta inte möjligt att bedöma produktens säkerhet på basis av en bild, utan man behöver uppgifter och testresultat av produktens struktur, material, märkningar och bruksanvisningar. Om Tukes upptäcker brister i någon produkt, åläggs tillverkaren eller importören att korrigera produkten eller att dra tillbaka den från försäljningen eller konsumenterna. Tukes kan även kräva testningskostnaderna tillbaka. Detta gäller inte för webbutiker eller plattformar som finns utanför EU.

E-handel skapar behov för en ny typ av reglering

För närvarande förs det på olika håll livliga diskussioner om hur man ska kunna försäkra sig om att produkter som kommer in i EU utan mellanhänder uppfyller EU: s krav och hur man kan säkerställa jämlika konkurrensvillkor för handeln oberoende av produktens ursprungsland eller logistikkedja. EU håller på att upprätta en ny regel om marknadskontroll som syftar till att säkerställa inom EU en aktör som skulle i sista hand ansvara för produkternas säkerhet och överensstämmelse med kraven. Vidare utreder man på olika håll möjligheterna av AI i sökning av produkterna i webbutiker.

Sätten att bedriva handel på genomgår en stor omvälvning som bäst. Det finns ett trängande behov av nya metoder med vilka man kan försäkra sig om att de produkter som finns till konsumenters förfogande även framöver är säkra.

Man hinner fortfarande hitta trevliga presenter till sina nära och kära bland de superbilliga erbjudandena. Man bör komma ihåg att när man hittar den perfekta presenten, ska man kanske granska produktinformationen något mer ingående än man brukar, jämföra konsumenterfarenheterna om produkten eller webbutiken i fråga, kontrollera att produkten är försedd med kontaktuppgifter av tillverkaren eller importören och försäkra sig om att produkten kan returneras. Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant, då är det troligen inte sant! 

Webbplatsen för kampanjen På eget ansvar
Video:När du beställer en laddare från ett område utanför EU - på eget ansvar


Video: När du beställer muskelbyggande kosttillskott på nätet – på eget ansvar

Tuiri Kerttula

Tuiri Kerttula
chef för produktavdelningen
@TKerttula