Blogg: Tillsynsprojekt gör ridläger säkrare

25.7.2019 11.36
Pressmeddelande
Ratsastusleirien valvontaprojekti

Tukes genomför ett omfattande tillsynsprojekt under sommaren. Projektet pågår fortfarande. En orsak till att projektet startade var resultaten från en motsvarande övervakningsomgång år 2017, som var dåliga ur ett konsumentsäkerhetsperspektiv. Därför beslutade man att göra om lägerprojektet i år.

Förra gången valde man avsiktligt och riskbaserat sådana stall om vilka anmälningar hade gjorts eller där man visste om att det finns brister, baserat på andra myndigheters utsagor. I år omfattade projektet både dessa företag och andra stall som erbjuder lägertjänster.

I tillsynsprojektet över ridläger görs övervakningsbesök på plats. Stallen finns över hela Finland, och projektet omfattar cirka 30 företag. Projektet fokuserar på säkerheten under ridläger, och lägrens fritidsprogram uppmärksammas särskilt.

En mångsidig helhet

Ridläger och hästverksamhet är en omfattande helhet där det gäller att beakta en mängd olika saker, från personalens utbildning och beredskapen för första hjälpen till förhållanden och hästarnas lämplighet för verksamheten. Företagarens attityd till att utveckla säkerhetsfrågor är det viktigaste med tanke på helheten!

Mina egna lägerminnen är från 1980-talet, då säkerhetskulturen var väldigt annorlunda. Lägerdeltagarna fick gå och simma utan en övervakare, och vi höll också på med hästarna rätt fritt. Ibland skedde det säkert också olyckor, men de var inte särskilt kända. Ur dagens perspektiv verkar lägerdopen vid den tiden ha varit ganska häftiga. Att få stötar från elstängsel och att bli slängd i kallt vatten lät spännande, men idag anses de omfatta helt onödiga risker, och som tur är sysslar man inte idag med sådant.

Årets projekt omfattade även synnerligen högklassiga företag. Det var en glädje att få ta del av omsorgsfullt upprättade dokument och en tydlig bokföring över olyckor, som också personalen analyserade sinsemellan. Bakom många högklassiga företag finns en företagare som utbildat sig mångsidigt; förutom en examen inom hästbranschen kan det finnas företags- och säkerhetsutbildningar samt coachexamina i bakgrunden. Dessutom ingår aktuella utbildningar i första hjälpen och säkerhetsdagar med praktiska övningar som anordnas för personalen i många avancerade företags rutiner.

Förändring i serviceutbudet

Under årets tillsynsprojekt märkte vi att det har skett en tydlig förändring i lägerverksamheten. Många företag ordnar inte längre övernattningsläger, utan endast dagsläger. Dessutom är de noggrannare än tidigare när det gäller fritidsprogram. På många läger finns det fortfarande simning, trampolinhoppning och vadande med hästar på programmet, men allt mer vikt fästs vid dessa tjänster.

Inom tillsynsprojektet låg fokus på just dessa tjänster. Lägerdeltagarna är under hela lägret på företagarens ansvar, och en tillräcklig övervakning är mycket viktigt i synnerhet i vattenrelaterade tjänster. Alla lägerarrangörer upplevde inte att vattensäkerheten är deras starka sida, och då hade de lämnat bort simning från programmet. Större delen av arrangörerna hade övergått från att ha hästarna att bada till att ha dem att vada i grunt vatten.

Även om dokumenten i högklassiga företag var föredömliga, finns det fortfarande utrymme för utveckling av dem hos många företagare. På Tukes är vår uppgift att uppmuntra företagarna att utveckla dokumenten så att de är till nytta i den praktiska verksamheten och att man utifrån dem kan analysera och utveckla verksamheten.

På ridläger inträffar det i genomsnitt väldigt få olyckor. Fall från hästryggen hör till saken inom ridning, och sådana sker också på läger, men inga allvarliga skador uppdagades under detta projekt. Val av rätt hästar är en nyckelfråga. Det hör till lägerarrangörens yrkeskunskap att välja en lämplig häst för lägerdeltagarna med tanke på deras deltagarnas nivå och att planera ridlektionens innehåll.

Tukes informerar mer om tillsynsprojektets resultat i oktober, efter att vi besökt alla övervakningsobjekt och behandlat observationerna.

Tillsynsprojektet 2019 i ett nötskal:

 • hittills har övervakningsbesök gjorts hos 20 företag som arrangerar ridläger
 • 10 företag återstår
 • många företag som arrangerar dagsläger
 • även högklassiga företag finns med
 • fokus på lägrens fritidsprogram
 • från att ha hästarna att simma till att ha dem att vada – färre risker
 • trampoliner har tagits bort från lägren – upplevs arbetsamma att övervaka
 • sämre företag har utvecklats jämfört med 2017
 • få olyckor
 • mest utrymme för utveckling inom dokument och bokföring över olyckor
 • vi informerar mer om projektresultaten i oktober.

  Tips för lägerdeltagare:

 • Välj ett lämpligt läger omsorgsfullt och berätta ärlig om din skicklighetsnivå
 • Berätta om du har allergier, sjukdomar eller något annat som bör observeras. Det är också bra att ridläraren känner till om det finns utmaningar gällande inlärning.
 • Kom ihåg att uppdatera din ridhjälm – särskilt om den har fått stötar eller är flera år gammal.
 • Lär dig viktiga hästfärdigheter på lägret! Lägret är en fantastisk möjlighet att bekanta sig med hästarnas liv, följa andras ridlektioner och bli en bättre rytttare.
   

 Material (bl.a. minneslista för lägerarrangörer)
 

Överinspektör Kielo Kestinmäki, Tukes, konsumenttjänster
e-postadresser har formatet [email protected]