Ratsastus

Vastuu ratsastuspalvelun turvallisuudesta on talliyrittäjällä.
Tukes valvoo ratsastus- ja ravipalveluiden turvallisuutta asiakkaiden turvallisuuden osalta.

Asiakirjat kuntoon!

Laadi ratsastuskouluista ja talleista turvallisuusasiakirja. Asiakirjassa pitää huomioida erityisesti ratsastustunneilla tapahtuneiden putoamisten hoito ja ennaltaehkäisy, onnettomuuskirjanpito, maastoratsastusreitit, henkilökunnan ammattitaito ja osaaminen sekä hätätilanne- ja ensiapuvalmius.

Myös täysihoitopalveluja tarjoavat tallit laativat turvallisuusasiakirjan, heillä painopiste on asiakkaiden opastamisessa ja tilojen kunnossapidossa.

Tunnista vaarat!

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Jaottele vaarojen tunnistaminen osa-alueisiin käytännön näkökulmasta. Millaisia vaaroja asiakkaalle voi aiheutua hevosten hoitoon ja varustamiseen liittyen? Miten esimerkiksi alkeiskurssilaisten opastus on järjestetty? Millaisia vaaroja liittyy alkeisratsastukseen, maastoratsastukseen, estetunteihin, aikuisten tunneille ja niin edelleen.

Ota ratsastuspalveluiden vaarojen tunnistamisessa lisäksi huomioon seuraavia asioita:

 • tilanteet, joissa tallillasi tapahtuu tapaturmia
 • onnettomuuskirjanpito ja sen hyödyntäminen

Huomioi erityisesti:

 • parkkipaikat ja sieltä siirtyminen talliin
 • hevosten hoitaminen ja varustaminen tallissa
 • ratsastajien opastaminen ja henkilökunnan valvonta
 • hevoset, joita aloittelevat asiakkaat eivät pysty varustamaan yksin
 • varusteiden kunto ja huolto (turvajalustimet ovat suositeltavia)
 • erityisryhmät
 • henkilökunnan osaaminen hätätilanteissa
 • hevosten soveltuvuus tallin toimintaan
 • ratsastusalueiden vaaranpaikat
 • maastoratsastusreitit.

Turvallisuuden hyvät käytännöt - onnettomuuskirjanpito

Hyvä onnettomuuskirjanpito auttaa hahmottamaan, missä tilanteissa tapaturmia aiheutuu. Kirjaa tavalliset, lajiin kuuluvat, putoamiset omaan onnettomuuskirjanpitoon. Tavallisissa putoamissa tyypillisiä vammoja ovat esimerkiksi ruhjeet ja mustelmat.

Ilmoita kaikki palvelussa tapahtuneet kuolemantapaukset, muut vakavat tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet Tukesiin. Vakavia tapauksia ovat esimerkiksi ne, joista aiheutuu pysyviä terveyshaittoja. Tyypillisimpiä Tukesiin ilmoitettavia vammoja ratsastuksessa ovat erilaiset raajojen murtumavammat.

Ilmoita vakavista onnettomuuksista Tukesiin verkkolomakkeella tai sähköpostitse: kirjaamo (at) tukes.fi.

Toiminta hätätilanteessa

Harjoitelkaa hätätilanteessa toimimista koko henkilökunnan kesken säännöllisesti. Huolehdi, että kaikilla henkilökunnan jäsenillä on ajan tasalla olevat ensiapukoulutukset. Jos toimitaan taajaman ulkopuolella, tarjotaan ratsastusleirejä tai ratsastetaan maastossa, tulee ensiapuun ja hätätilanteessa toimimiseen olla enemmän taitoja.  

Vaatimuksia välineille

Ratsastuskypärien standardi on valmistunut 2017. Kehota ratsastajia vaihtamaan kypärä, kun vaihtotarve on muutenkin edessä tai jos kypärä on saanut iskun tai ratsastajat kilpailevat. Tukes suosittelee lainakypärien uusimista, kun kypärät ovat muutenkin menossa uusittaviksi.

Muista, että kypärilläkin on parasta ennen –päiväys. Kaikki kolhiintuneet ja tippuneet kypärät on syytä hävittää, koska niiden turvaominaisuudet ovat saattaneet heikentyä.

Huolto ja kunnossapito

Huolehdi tallipihojen ja muiden tallialueiden kunnossapidosta. Selkeät ja leveät kulkuväylät, joita valaistaan ja tarvittaessa hiekoitetaan, parantavat turvallisuutta.

Pidä huoltotöistä kannattaa erillistä kirjaa, jotta pysyt ajan tasalla. Rakennusten huoltotöitä helpottaa, kun muistettavat asiat ovat jossain merkittynä. Ratsastusmaneeseja koskee ns. hallilaki. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen auttaa maneeseihin liittyvissä kysymyksissä.

Tietojen antaminen asiakkaalle

Julkaise tallin säännöt nettisivuilla ja tallin seinällä. Erityisesti aloittelevat ratsastajat kaipaavat selkeää ohjeistamista vielä paikan päällä. Ratsastusleiriläisille on hyvä lähettää leirikirjeessä myös turvallisuusohjeita. Hyvä tapa on myös tiedottaa asioista jokaisella ratsastustunnilla esim. viikoittain vaihtuvalla teemalla.

Katso video ratsastusleirin turvallisuusvinkeistä Youtubessa

Muistilista tallinpitäjän turvallisuuskierrokselle

Kulkuväylät
Huomioi kulkureittien valaistus pimeällä. Kulkuväylät pitää hiekoittaa liukkailla keleillä.

Parkkipaikka
Huolehdi, että parkkipaikka on selkeästi merkitty.

Hevosten aitaukset ja portit
Tarkista aitausten kunto säännöllisesti.

Tallitilat
Onko tallin käytävillä ylimääräistä tavaraa?

Hevosten varusteet
Pidä huoltokirjanpitoa varusteista ja tarkista säännöllisesti varusteiden kunto.

Ratsastajien varusteet
Ohjeista ratsastajia uusimaan kypäränsä säännöllisesti.

Hätäohjeet tallin seinällä
Muista, että ohjeissa on tallin sijaintiosoite.

Ensiapuvarusteet ja henkilökunnan ensiapukoulutus
Tarkista ensiapuvarusteiden kunto ja säilytä niitä näkyvällä paikalla. Muistuta työntekijöitä ensiapukoulutuksista.

Henkilökunnan koulutus ja ammattitaito
Tarkista uudelta työntekijältä koulutus ja osaaminen. Onko tarvetta jatkokoulutukselle?

Ratsastusalueet
Miten kentän ja maneesin pohjat on huollettu?