Ratsastus

Vastuu ratsastuspalvelun turvallisuudesta on talliyrittäjällä.
Tukes valvoo ratsastus- ja ravipalveluiden turvallisuutta asiakkaiden turvallisuuden osalta.

Asiakirjat kuntoon!

Laadi ratsastuskouluista ja talleista turvallisuusasiakirja. Asiakirjassa pitää huomioida erityisesti ratsastustunneilla tapahtuneiden putoamisten hoito ja ennaltaehkäisy, onnettomuuskirjanpito, maastoratsastusreitit, henkilökunnan ammattitaito ja osaaminen sekä hätätilanne- ja ensiapuvalmius.

Myös täysihoitopalveluja tarjoavat tallit laativat turvallisuusasiakirjan, heillä painopiste on asiakkaiden opastamisessa ja tilojen kunnossapidossa.

Tunnista vaarat!

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota ratsastuspalveluiden vaarojen tunnistamisessa lisäksi huomioon seuraavia asioita:

 • tilanteet, joissa tallillasi tapahtuu tapaturmia
 • onnettomuuskirjanpito ja sen hyödyntäminen

Huomioi erityisesti:

 • parkkipaikat ja sieltä siirtyminen talliin
 • hevosten hoitaminen ja varustaminen tallissa
 • ratsastajien opastaminen
 • hevoset, joita aloittelevat asiakkaat eivät pysty varustamaan yksin
 • varusteiden kunto ja huolto
 • erityisryhmät
 • henkilökunnan osaaminen hätätilanteissa
 • hevosten soveltuvuus tallin toimintaan
 • ratsastusalueiden vaaranpaikat
 • maastoratsastusreitit.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

Hyvä onnettomuuskirjanpito auttaa hahmottamaan, missä tilanteissa tapaturmia aiheutuu. Kirjaa tavalliset, lajiin kuuluvat, putoamiset omaan onnettomuuskirjanpitoon. Ilmoita vakavat onnettomuudet ja vakavat läheltä piti -tilanteet Tukesiin, kirjaamo (at) tukes.fi.

Vaatimuksia välineille

Ratsastuskypärien standardi on valmistunut 2017. Kehota ratsastajia vaihtamaan kypärä, kun vaihtotarve on muutenkin edessä tai jos ratsastajat kilpailevat. Tukes suosittelee lainakypärien uusimista, kun kypärät ovat muutenkin menossa uusittaviksi.

Muista, että kypärilläkin on parasta ennen –päiväys. Kaikki kolhiintuneet ja tippuneet kypärät on syytä hävittää, koska niiden turvaominaisuudet ovat saattaneet heikentyä.

Huolto ja kunnossapito

Huolehdi tallipihojen ja muiden tallialueiden kunnossapidosta. Selkeät ja leveät kulkuväylät, joita valaistaan ja tarvittaessa hiekoitetaan, parantavat turvallisuutta.

Pidä huoltotöistä kannattaa erillistä kirjaa, jotta pysyt ajan tasalla. Rakennusten huoltotöitä helpottaa, kun muistettavat asiat ovat jossain merkittynä. Ratsastusmaneeseja koskee ns. hallilaki. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen auttaa maneeseihin liittyvissä kysymyksissä.

Tietojen antaminen asiakkaalle

Julkaise tallin säännöt nettisivuilla ja tallin seinällä. Erityisesti aloittelevat ratsastajat kaipaavat selkeää ohjeistamista vielä paikan päällä. Ratsastusleiriläisille on hyvä lähettää leirikirjeessä myös turvallisuusohjeita.

Katso video ratsastusleirin turvallisuusvinkeistä Youtubessa

Muistilista tallinpitäjän turvallisuuskierrokselle

Kulkuväylät
Huomioi kulkureittien valaistus pimeällä. Kulkuväylät pitää hiekoittaa liukkailla keleillä.

Parkkipaikka
Huolehdi, että parkkipaikka on selkeästi merkitty.

Hevosten aitaukset ja portit
Tarkista aitausten kunto säännöllisesti.

Tallitilat
Onko tallin käytävillä ylimääräistä tavaraa?

Hevosten varusteet
Pidä huoltokirjanpitoa varusteista ja tarkista säännöllisesti varusteiden kunto.

Ratsastajien varusteet
Ohjeista ratsastajia uusimaan kypäränsä säännöllisesti.

Hätäohjeet tallin seinällä
Muista, että ohjeissa on tallin sijaintiosoite.

Ensiapuvarusteet ja henkilökunnan ensiapukoulutus
Tarkista ensiapuvarusteiden kunto ja säilytä niitä näkyvällä paikalla. Muistuta työntekijöitä ensiapukoulutuksista.

Henkilökunnan koulutus ja ammattitaito
Tarkista uudelta työntekijältä koulutus ja osaaminen. Onko tarvetta jatkokoulutukselle?

Ratsastusalueet
Miten kentän ja maneesin pohjat on huollettu?