Hoppa till innehåll

Blogg: Ansvarstagande vid undantagsförhållanden och efter

8.4.2020 9.12
Pressmeddelande

Stadens myndigheter har förberett sig för undantagsförhållanden genom att öva årligen och med en positiv attityd. Dessa beredskapsövningar har klart varit till hjälp för att anpassa oss till coronavirusepidemin. Överraskningar kommer förstås alltid i verkliga situationer, vi lär oss av dem och förbättrar.

Vi på Tukes har redan i och med vårt yrke internaliserat vad risk och riskbaserat arbete betyder.

Vi är nu i en situation där alla på Tukes, förutom vissa undantag, har gått över till distansarbete. Det är förbjudet att gå till kontoret och för det behövs alltid tillstånd av förmannen. Distansarbete är bekant för oss, processerna utvecklade och den nya situation har tagits väl emot. För första gången står vi ändå alla samtidigt, troligtvis i flera månader, inför något helt nytt, och splittrade som en flock sparvar. Det sätter experternas självstyrning på prov och sätter nya utmaningar för såväl förmansarbetet som ledningen. Vi ser detta som en möjlighet.

Om utförande av arbete har varit vid en brytningspunkt innan corona är det ganska enkelt att förutse att det inte finns någon återvändo till den tidigare karriären. Förändringarna har kommit och blivit förstärkta av corona. Nu har vi en otrolig möjlighet att förändra och förvandla.

Ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland

På Tukes har vi satt upp ett klart mål för oss själva: allt rullar på och den finska industrin får de tjänster de behöver och konsumenterna får det skydd som erbjuds av “Skyddsbringaren”. Nu i undantagsförhållanden, om någonsin, sätts Tukes vision “ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland, där Tukes är byggare av och vägvisare för samarbete” på prov”. Vi är stolta över vår vision och vi gör det, och mer, som det förutsätter av oss.

I enlighet med vår strategi uppmuntrar vi aktörer till ansvarstagande och i dessa undantagsförhållanden finns det ingen orsak att vara slapphänt med detta mål. För oss på Tukes är ansvarstagande verksamhet relaterade till att säkerställa säkerhet i hela värdekedjan. Detta är värt att komma ihåg eftersom värdekedjan i olika sammanhang betonas på olika sätt. I förutseende scenarion kan man se ansvarskännande som en klart växande trend.

De undantagsförhållanden som orsakats av corona utmanar även befintliga bestämmelser, såväl nationella som gemenskapslagstiftning. Ett bra exempel är etanol som används i tillverkningen av handsprit och som är objekt för strikt gemenskapslagstiftning. För att lösa bristen av handsprit fanns det många aktörer som hade färdigheter för tillverkning, men inte rättigheter. Med snabb tidtabell förberedde Tukes ett undantagstillstånd på 180 dygn som möjliggör tillgång till handsprit nu och i framtiden. Redan såhär några veckor efter undantagsförhållanden står det klart att det av behöriga myndigheter förväntas samma resiliens som förutsätts av medborgarna.

I och med corona har vi inom våra många verksamhetsområden arbetat i en situation som konstant förändras och instruerat flera kunder bland annat i frågor gällande andningsskydd.

På anläggningsövervakningen har vi redan under några år utvecklat konsern- och distansövervakningspraxis. Nu är det möjligt att ta konceptet i bruk mer omfattande. Projektet har väckt stort intresse även på andra håll i den offentliga förvaltningen och vi har med utbildningar delat information till helt fulla salar, eller, till så stor publiker på distans som våra band tillåter.

Ansvarstagande en konkurrensfördel

Även i undantagsförhållanden sköter vi våra kundförhållanden med en coachande attityd. För oss är kunden viktigast och vi förstår att Tukes ansvarar för flera områden där det redan nu finns skäl att fästa blicken vid tiden efter corona. Även i detta avseende gör vi vårt bästa för att korrigera det hårda slag som corona har orsakat på den offentliga ekonomin.

Före corona var ansvarskännande en konkurrensfördel för företag, och så är det även efter corona.

Kimmo Peltonen
@K1mmoPeltonen
generaldirektör