Hoppa till innehåll

Bra praxis: Testa på material i praktiken

27.10.2020 12.24
Nyhet

De vanligaste olyckorna som inträffar i finska simhallar och badanläggningar är halkningar. Halkskyddsegenskaperna i golvbeläggningar och möjligheten för rengöring står ofta i strid med varandra, vilket försvårar valet av beläggning. Dessutom ställer bassänglokalernas luftfuktighet, höga temperaturer och den extra belastningen som orsakas av kemikalier ytterligare krav på material.

Vare det sig man bygger nytt, renoverar eller bygger ut gammalt är det bra att samla information om hur lämpliga olika beläggningsmaterial är i god tid före byggandet inleds. Idensalmi stad provade i sin simhall på fyra olika keramiska plattor, varav en areal på cirka en kvadrat lades av varje platta på golven vid bassängerna. Plattornas egenskaper observerades under simhallens normala förhållanden och vid användning.

- Provanvändningen pågick i cirka två år. Kriterierna som bedömdes var plattornas egenskaper avseende rengöring och halkskydd. Valet av plattor gjordes utifrån denna provanvändning, berättar Pekka Partanen, chef för kultur och utveckling i Idensalmi.
 

Bild: Konsta Kulmala, Tukes.

Lämpar sig denna praxis för just din tjänst?

  1. Vilka funktioner, redskap eller material skulle man kunna prova i din tjänst?
  2. Begränsa provanvändningen klart och håll den tillräckligt enkel. Fastställ noggrant vad du vill utreda med provanvändningen och med vilka kriterier de nya funktionera, redskapen eller materialen ska bedömas.
  3. Tänk på riskerna på förhand. Provanvändningen får inte orsaka fara för någons hälsa.
  4. Reservera tillräckligt med tid för provanvändningen. Till exempel i simhallar är det bra att börja provanvändningen senast när beslutet om inledandet av ett byggprojekt har fattats.

Vad är god praxis?

År 2020 publicerar Tukes i sina webbnyheter exempel på god praxis i anslutning till kundsäkerhet inom konsumenttjänster. Syftet är att dela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, förmedla fler positiva nyheter om säkerhetsfrågor och lyfta fram det goda arbete som redan länge har gjorts för att förbättra kundernas säkerhet inom olika sektorer. 

Ytterligare information:

överinspektör Konsta Kulmala, tfn: 029 5052 097, [email protected]