Hoppa till innehåll

Brandvarnare fungerar väl i ljudstyrke- och rökkänslighetstester – gamla brandvarnare kan man dock inte lita på

Mediatiedote
Utgivningsdatum 8.9.2021 7.56 | Publicerad på svenska 8.9.2021 kl. 11.21
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat brandvarnare som finns på marknaden. Alla de testade brandvarnarna uppfyllde standarderna i fråga om ljudstyrka och rökkänslighet. Gamla brandvarnare kan man däremot inte lita på, eftersom ljudstyrkan kan försämras med tiden. Brandvarnarens funktion ska kontrolleras regelbundet genom att trycka på testknappen och brandvarnaren ska bytas ut om den inte fungerar.

Tukes valde sex modeller av brandvarnare för testerna. Fem av modellerna var batteridrivna och en var en brandvarnare som kopplas till elnätet. En av modellerna var en joniserande brandvarnare och resten var optiska brandvarnare. En av modellerna hade ett inbyggt batteri som fungerar under brandvarnarens hela livslängd. 

Vid rökkänslighetstest ska brandvarnarna reagera på rök i förhållanden som fastställs av en standard. Testerna utförs med fyra olika material och i varje test ingår fyra brandvarnare av samma modell. Vid test av ljudstyrkan ska brandvarnarens ljud uppgå till minst 85 dB(A) uppmätt på tre meters avstånd. Alla de testade brandvarnarna uppfyllde kraven på rökkänslighet och ljudstyrka. 

Ljudstyrkan är mycket viktig

Tukes har även utrett hur äldre brandvarnare fungerar samt vilken ljudnivå de har i decibel. I fjol publicerades utredningsprojektets slutrapport (på finska). Vid mätning av ljudstyrka observerades att en del av brandvarnarna hade gått sönder och inte avgav något ljud. Några brandvarnare hade en tydligt försämrad ljudstyrka. 

– Försämringen kunde observeras enkelt utan en decibelmätning genom att trycka på testknappen. Undersökningar visar att de flesta vuxna vaknar av en brandvarnare som har en ljudstyrka på minst 75 decibel. De lägsta observerade decibelvärdena i projektet skulle inte vara tillräckliga för att väcka en vuxen person, säger överinspektör Karoliina Meurman vid Tukes.

– Detta visar hur viktigt det är att regelbundet kontrollera att brandvarnaren är i gott skick och testa funktionen med testknappen. Brandvarnaren ska bytas ut med fem till tio års mellanrum, påminner Meurman.

Brandvarnaren ska vara försedd med tillverkarens rekommenderade tidpunkt för byte av brandvarnare. Informationen finns vanligtvis på brandvarnarens botten.

Ett bra sätt att komma ihåg att kontrollera brandvarnaren är att göra det på samma dag varje månad. Också när man besöker far- och morföräldrar eller andra äldre personer bör man hjälpa dem med att testa brandvarnaren och byta batteriet.

Ytterligare information: Överinspektör Karoliina Meurman, tfn 029 5052 651
e-postadresser har formatet: [email protected]

Anordningar inom räddningsväsendet
Tillbaka till toppen