Hoppa till innehåll

Det blir förbjudet att släppa ut mikroplaster på marknaden

Utgivningsdatum 4.10.2023 15.21 | Publicerad på svenska 7.12.2023 kl. 10.01
Nyhet

För att minska mängden mikroplaster som släpps ut i miljön kommer det från den 17.10.2023 att bli förbjudet att föra in, sälja och på annat sätt överlåta mikroplaster i EU. Förbudet gäller även blandningar där man avsiktligen har tillsatt mikroplaster och där mikroplaster släpps ut i miljön i samband med användning. Förbudet gäller inte mikroplaster som är avsedda att användas i industrianläggningar, och för vissa produkter kommer inte förbudet att träda i kraft förrän senare.

Europeiska kommissionen har publicerat en utökning av förordningen (EU) 2023/2055  om begränsningen av mikropartiklar med syntetiska polymerer (mikroplaster) i REACH-förordningens  bilaga XVII. Begränsningen omfattar alla mikropartiklar av polymerer under 5 mm samt fiberliknande polymerpartiklar under 15 mm som är olösliga i vatten och inte bryts ned i miljön.

Begränsningen innebär att det blir förbjudet att släppa ut mikroplaster och blandningar där man avsiktligen har tillsatt mikroplaster på 0,01 viktprocent eller mer på marknaden, alltså att föra in, sälja och på annat sätt överlåta sådant inom EU. 

Förbudet gäller från och med den 17.10.2023, men gäller inte produkter som släppts ut på marknaden innan detta datum. Produkter som finns i lager och på butikshyllor innan den 17.10.2023 kan säljas eller överlåtas vidare. Det blir förbjudet att föra in dessa produkter från länder utanför EU från den 17.10.2023.

Förbudet gäller t.ex. mikrokorn och löst glitter. Med mikrokorn avses mikroplaster som används för att exfoliera, polera eller rengöra saker. För många produktgrupper tillämpas förbudet inte förrän efter en övergångsperiod på några år:

a) från och med den 17.10.2029 för mikroplaster som används för att kapsla in doftämnen 
b) från och med den 17.10.2027 för kosmetiska produkter som sköljs av såvida de inte omfattas av punkt a eller innehåller mikrokorn 
c) från och med den 17.10.2035 för läpprodukter och nagelprodukter samt sminkprodukter, förutom om de faller in under punkt a eller b eller innehåller mikrokorn (uppmärkningskrav "Den här produkten innehåller mikroplast" från den 17.10.2031)
d) från och med den 17.10.2029 för kosmetiska produkter som inte sköljs av 
e) från och med den 17.10.2028 för tvättmedel, vaxer, polermedel och luftvårdsprodukter, såvida de inte omfattas av punkt a eller innehåller mikrokorn 
f) från och med den 17.10.2029 för medicinsk utrustning, såvida den inte innehåller mikrokorn
g) från och med den 17.10.2028 för gödselprodukter som inte omfattas av EU:s förordning om gödselprodukter 
h) från och med den 17.10.2031 för växtskyddsmedel samt utsäde och biocidprodukter som behandlats med sådana medel
i) från och med den 17.10.2028 för jordbruks- och trädgårdsprodukter 
j) från och med den 17.10.2031 för granulatfyllning för användning i konstgjorda underlag för sport.

Det är fortfarande tillåtet att släppa ut mikroplaster och blandningar som innehåller mikroplaster på marknaden om de ska användas i industrianläggningar och för slutanvändning där mikroplaster inte frigörs. Mikroplaster frigörs inte vid slutanvändning om mikroplasten isoleras med tekniska medel, ändrar fysiska egenskaper eller är inneslutna i en fast matris. 

Förbudet tillämpas inte på läkemedel, veterinärmedicinska läkemedel, EU-gödslingsprodukter, livsmedelstillsatser samt utrustning som används för in vitro-diagnostik, livsmedel och foder. 

För en del av den tillåtna användningen krävs bland annat anvisningar för användning och bortskaffande för att förebygga utsläpp av mikroplaster. Dessutom kan verksamhetsutövaren omfattas av en årlig rapporteringsskyldighet kring sin användning av utsläpp av mikroplaster till Europeiska kemikalimyndigheten (ECHA).
 

Mer information
Kommissionens förordning (EU) 2023/2055 om begränsning av mikroplaster 
Användningen av mikroplaster begränsas (europa.eu) 
Frågor och svar med specifikt tillägg om begränsningen av mikroplaster (europa.eu) 
Mikroplaster – ECHA (europa.eu) 
Tukes webbplats om begränsningen av mikroplaster
Kemikalierådgivning till företag

Tillbaka till toppen