Hyppää sisältöön

Mikromuovien markkinoille saattaminen kielletään

Julkaisuajankohta 4.10.2023 15.21
Uutinen

Ympäristöön pääsevän mikromuovin määrän vähentämiseksi mikromuovien EU:hun tuonti, myyminen ja muu luovuttaminen on kielletty 17.10.2023 alkaen. Kielto koskee myös seoksia, joihin mikromuovia on tarkoituksella lisätty ja joista mikromuovia pääsee ympäristöön käytön yhteydessä. Kielto ei koske teollisuuslaitoskäyttöön tarkoitettuja mikromuoveja, ja joillekin tuotteille kielto tulee voimaan vasta myöhemmin.

Euroopan komissio on julkaissut asetuksen (EU) 2023/2055 synteettisten polymeerimikrohiukkasten (mikromuovien) rajoituksen lisäämisestä REACH-asetuksen liitteeseen XVII. Rajoitus kattaa kaikki alle 5 mm:n polymeerihiukkaset sekä alle 15 mm:n pituiset kuitumaiset polymeerihiukkaset, jotka eivät liukene veteen eivätkä hajoa ympäristössä.

Rajoituksessa kielletään mikromuovien ja sellaisten seosten, joihin mikromuoveja on tarkoituksella lisätty 0,01 painoprosenttia tai enemmän, markkinoille saattaminen eli EU:hun tuonti, myynti ja muu luovuttaminen.

Kieltoa sovelletaan 17.10.2023 alkaen, mutta se ei koske ennen tätä markkinoille saatettuja tuotteita. Ennen 17.10.2023 varastossa ja kaupan hyllyllä olevat tuotteet voi myydä tai luovuttaa eteenpäin. Tuonti EU:n ulkopuolelta on kielletty 17.10.2023 alkaen.

Kielto koskee esim. mikrohelmiä ja irtokimalteita. Mikrohelmillä tarkoitetaan mikromuoveja, joita käytetään kuorimiseen, kiillottamiseen tai puhdistamiseen. Moniin tuoteryhmiin kieltoa sovelletaan vasta vuosien siirtymäajan jälkeen: 

a) 17.10.2029 alkaen hajusteiden kapselointiin käytettäviin mikromuoveihin 
b) 17.10.2027 alkaen poishuuhdeltaviin kosmeettisiin valmisteisiin, paitsi jos ne sisältyvät kohtaan a tai sisältävät mikrohelmiä 
c) 17.10.2035 alkaen huulille ja kynsille tarkoitettuihin valmisteisiin sekä meikkivalmisteisiin, paitsi jos ne sisältyvät kohtaan a tai b tai sisältävät mikrohelmiä 
(merkintävaatimus ”Tämä tuote sisältää mikromuoveja” 17.10.2031 alkaen)
d) 17.10.2029 alkaen kosmeettisiin valmisteisiin, joita ei huuhdella pois 
e) 17.10.2028 alkaen pesuaineisiin, vahoihin, kiillotusaineisiin ja ilmanraikastimiin, paitsi jos sisältyvät kohtaan a tai sisältävät mikrohelmiä 
f) 17.10.2029 alkaen lääkinnällisiin laitteisiin, paitsi jos ne sisältävät mikrohelmiä
g) 17.10.2028 alkaen lannoitevalmisteisiin, jotka eivät kuulu EU:n lannoitevalmisteasetuksen soveltamisalaan 
h) 17.10.2031 alkaen kasvinsuojeluaineisiin ja niillä käsiteltyihin siemeniin sekä biosidivalmisteisiin
i) 17.10.2028 alkaen maatalous- ja puutarhatuotteisiin 
j) 17.10.2031 alkaen urheilukenttien tekonurmen synteettisten pintamateriaalien kumirouheeseen.

Mikromuovien ja niitä sisältävien seosten markkinoille saattaminen on edelleen sallittua teollisuuslaitoskäyttöön ja sellaisiin loppukäyttöihin, joissa ei vapaudu mikromuovia. Mikromuovia ei vapaudu loppukäytössä, jos mikromuovi eristetään teknisin keinoin, se muuttuu fysikaalisilta ominaisuuksiltaan tai sisällytetään kiinteään matriisiin.

Kieltoa ei sovelleta lääkkeisiin, eläinlääkkeisiin, EU-lannoitevalmisteisiin, elintarvikelisäaineisiin, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin laitteisiin, elintarvikkeisiin ja rehuihin.

Osalle sallituista käytöistä vaaditaan mm. käyttö- ja hävittämisohjeet mikromuovipäästöjen ehkäisemiseksi. Lisäksi toiminnanharjoittajaa voi koskea vuosittainen raportointivelvoite mikromuovien käytöistä ja päästöistä Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA).

Lisätietoa
Komission asetus (EU) 2023/2055 mikromuovirajoituksesta
Mikromuovin käyttöä rajoitetaan (europa.eu)
Kysymyksiä ja vastauksia tarkoituksellisesti lisättyä mikromuovia koskevasta rajoituksesta (europa.eu)
Mikromuovit - ECHA (europa.eu)
Tukesin verkkosivu mikromuovirajoituksesta
Kemikaalineuvonta yrityksille

 
Sivun alkuun