Hoppa till innehåll

Dispens för grönsaksfrön

27.1.2021 9.56
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat två dispens för sådd av grönsaksfrön. Preparaten Wakil XL och Apron XL innehåller det verksamma ämnet metalaxyl-M. De som använder betade frön ska se till att frön som betats med preparat som innehåller metalaxyl-M sås före den 31 maj 2021, om odlingsväxten inte omfattas av undantagstillståndets användningsändamål.

I EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/617 som gäller metalaxyl-M förbjuds sådd av frön som behandlats med metalaxyl-M på friland efter övergångsperioden som går ut den 31 maj 2021. Eftersom tidpunkten inträffar under vegetationsperioden i Finland och det inte finns tillräckligt med tid för att så alla grönsaker innan dess, har Tukes beviljat undantagstillstånd för sådd av frön som betats med metalaxyl-M även för juni–augusti 2021.

Dispens gäller enligt följande:

Apron XL: Dispens för sådd av frön som betats med preparatet Apron XL vid nödsituationer inom växtskydd 

  • 1.–30.6.2021 morot, rödbeta, polkabeta, kålrabbi, dill och bönor
  • 1.6.–31.7.2021: kålrot, rova, rädisa och salladskål

Wakil XL: Dispens för sådd av frön som betats med preparatet Wakil XL vid nödsituationer inom växtskydd

  • 1.6.–15.8.2021 ärt

Du kan kontrollera närmare anvisningar om tillstånd i KemiDigi.

Begränsningen som gäller betade frön har sin grund i den risk som metalaxyl-M orsakar för fåglar och däggdjur som äter betade frön från åkrar. Inga lika effektiva växtskyddsmedel för bekämpning av rotsystemsjukdomar används för grönsakerna i fråga, eftersom andra allmänna verksamma ämnen har tagits ur bruk i EU redan tidigare. Tiram och iprodion är exempel på verksamma ämnen som tagits ur bruk.

Mer information lämnas av:
överinspektör Heli Anttila, tfn 029 5052 019, [email protected]