Hoppa till innehåll

Energimärkningen förnyas i mars 2021

Utgivningsdatum 11.1.2021 10.49
Nyhet

Energimärkningen förnyas i mars 2021. Fastän energimärkningen börjar finnas på konsumtionsvarorna först i mars ska tillverkarna och importörerna till EU-länderna förse produkterna med de nya energietiketterna från och med den 1.11.2020 På marknadsövervakningen är man emellertid på grund av det rådande världsläget flexibel beträffande den exakta tidpunkten.

De första apparaterna som förses med de nya energietiketterna är:

  • kylskåp, frysar, kylskåpfrysar och vinkylar
  • diskmaskiner
  • tvättmaskiner och tvätt-torkmaskiner 
  • televisioner och bildskärmar
  • handelns kyl- och frysdiskar för försäljningsändamål  / på kundsidan

Nästa i tur är glödlampor, där etiketterna byts ut den 1.9.2021.

Förnyelsen av energimärkningarna har många orsaker

Förnyelsen av energimärkningarna har många orsaker, såsom oklarheterna med den nuvarande energimärkningen och produkternas förbättrade energieffektivitet. En återgång till A-G-skalan äger rum i samband med förnyelsen, det vill säga att A+, A++ och A+++ försvinner. Med införandet av de nya märkningarna har utrymme även lämnats för förbättringar, vilket innebär att det till en början inte kommer att finnas en enda produkt i den nya A-klassen. Produkterna i den nuvarande A+++-energiklassen kommer i den kommande märkningen att, beroende på produktgrupp, ingå i klasserna B eller C En QR-kod, som hänför sig till Europeiska kommissionens databas EPREL, läggs till märkningen. Via databasen får konsumenterna tilläggsinformation om produkterna. Det går även att skriva ut de nya energimärkningarna från EPREL-databasen.

Varifrån får man de nya energimärkningarna?

De gamla energimärkningarna kunde skapas med energimärkningsgeneratorn. De nya märkningarna länkas emellertid via QR-koden till databasen för Energimärkningar (EPREL), där de nya märkningarna skapas i databasen. Ansvaret för att mata in uppgifterna vilar på produktleverantörerna, det vill säga tillverkarna och importörerna. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har utarbetat en kortfattad instruktion för hur databasen används.

I Finland svarar Energimyndigheten för kommunikationen beträffande förnyelsen av energimärkningen medan Tukes svarar för marknadsövervakningen

Tukes övervakar synligheten för de nya märkningarna och att märkningen motsvarar produktens verkliga egenskaper.  I Finland ansvarar Energimyndigheten, som också har lanserat nätsidorna om förnyelsen och utbildat återförsäljarna och tillverkarna, för informationen om den förnyade energimärkningen. Försäljarna till hushållsmaskinerna och elprodukterna är i en nyckelställning vid förnyelsen eftersom de kommunicerar med konsumenterna vid köptillfällena. Energimyndigheten har även tagit fram ett allsidigt material som försäljarna kan utnyttja. I materialet ingår bland annat en affisch, ett underlag för klistermärken, en symbol för näthandeln och ett informationsblad. Även återförsäljarnas utbildning och utbildningsmaterial finns på nätsidan

Ytterligare information:

Energimyndigheten, Överingenjör Johanna Kirkinen, [email protected]

Tukes, Överinspektör Marika Keskinen, [email protected]