Explosionsrisk i samband med Enola Gaye-rökgranater, sluta genast använda dem!

Tukes 19.6.2014 13.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar konsumenterna för explosionsrisk i samband med rökgranater av märket Enola Gaye, Wire Pull Smoke Grenade. En del av produkterna är felaktiga och kan explodera i handen när man använder dem.  Pyrotekniska produkter används som rökeffekter till exempel när man spelar paintball. Tukes uppmanar alla som köpt produkten att omedelbart sluta använda dem och returnera dem till inköpsstället. 

Tukes fick kännedom om den explosionsrisk som är förenad med vita Enola Gaye-rökgranater via konsumenter som hade råkat ut för att fyra produkter hade exploderat vid användningen. Tukes testade 49 produkter och vid testerna exploderade fem vita rökgranater när de aktiverades. I tre fall var explosionen så kraftig att testhandskarna trasades sönder. En sådan explosion kan ge allvarliga skador på händerna.   

Enligt kundresponsen och testerna gäller explosionsrisken ett parti vita Enola Gaye-rökgranater, där tändaren av metall har rostskador på ringen. Rosten syns när man avlägsnar den svarta skyddskorken av plast. Eftersom felet är svårt att upptäcka, har försäljningen av samtliga Enola Gaye-rökgranater avbrutits tills vidare.

Rökgranater används som effekter till exempel när man spelar paintball. De är pyrotekniska produkter som ska ge rök men inte explodera.

I Finland har Enola Gaye-rökgranater sålts av Paintball Sissos Oy, Pro Hobby Oy samt Varusteleka Oy. Produkterna har också funnits till salu åtminstone i Hong Kong-varuhusen, Kärkkäinens butiker samt i Sabes, Kuulakojoottis och Milgears nätbutiker. Tukes har varit i kontakt med försäljarna, och de har lovat att frivilligt dra tillbaka produkterna från butikerna och informera om risken i sin distributionskedja.


Tukes uppmanar konsumenterna att returnera inköpta Enola Gaye-rökgranater till försäljningsstället. På grund av explosionsrisken får produkterna under inga omständigheter användas.

Mer info:

Säkerhetsingenjör Mikko Ojala, tfn 029 5052 427

Bilder om Enola Gaye-rökgranater och tester