Hoppa till innehåll

Du hoppar väl inte i vattnet med dykarmask

Tukes
8.7.2015 9.17
Pressmeddelande

När vattnet blir varmare trivs barnen bra i vattnet och under vattenytan. Det är lättare att studera undervattenvärlden om man inte får vatten i ögonen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finska Dykarförbundet påminner om att dykarmaskernas linser som är tillverkade i härdat glas nödvändigtvis inte håller för att hoppa i vattnet. Tukes har fått reda på några fall, där dykarmaskens lins har splittrats sönder när ett barn har hoppat i vattnet med masken på.

En dykarmask är ingen leksak och den är endast avsedd för dykning.  Användning av masken kräver större omsorg av användaren än vid användning av simglasögon, eftersom dykarmaskens linser i huvudsak tillverkas av härdat glas, som inte tål hårda stötar. Till exempel det att man hoppar i vattnet kan söndra dykarmaskens glas.

Simglasögon eller dykarmask - så här väljer du rätt skydd till ditt barn

  • När man köper ögonskydd ska man tänka på vad de kommer att användas till: räcker det med simglasögon eller behövs dykarmask eller dykarglasögon?
  • Till strandlekar är det tryggare att välja simglasögon i plast, som också lämpar sig bra till dykning i strandvattnet.
  • Simglasögon är också ett vettigare alternativ i till exempel vattenrutschbanor och vattenparker. När man åker i vattenrutschbana kan dykarmasken utsättas för stötar, som kan söndra maskens glas.
  • Till riktig dykning ska man välja dykarmask. Den skapar ett luftutrymme mellan ögonen och vattnet. Masken ska också täcka näsan, då kan man när man dyker blåsa lite luft in i masken för att jämna ut trycket.
  • Innan du köper dykarmask eller simglasögon ska du försäkra dig om att de är försedda med CE-märkning, namn och adress till tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessutom ska produkten åtföljas av bruksanvisningar på finska och på svenska samt information om eventuella begränsningar som rör användningen.

Dykarmasker och simglasögon är personlig skyddsutrustning. Den personliga skyddsutrustning som finns på marknaden måste uppfylla de europeiska säkerhetskraven (89/686/EEG), som i Finland trätt i kraft genom statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning (1406/1993).

Tukes granskar inte alla produkter som kommer ut på marknaden och ger dem inte heller sitt godkännande. Verksamhetsutövarna, det vill säga produkternas tillverkare, distributörer och återförsäljare, bär ansvar för att de produkter som finns på marknaden uppfyller kraven.

Närmare upplysningar:

Tukes: produktsäkerhetsingenjör Merja Rajamäki, tfn 029 5052 518

Finska dykarförbundet r.f.: Mika Rautiainen, tfn 0400 380 981