EU styr sina medlemsländer mot mångsidigare växtskydd

Tukes 23.10.2012 9.05
Pressmeddelande

I fortsättningen gäller det för åker- och trädgårdsodlare att hitta andra bekämpningsmetoder som komplement till växtskyddsmedel. Myndigheter från EU:s medlemsländer möts i Helsingfors 25–26.10 för att diskutera hållbar användning av växtskyddsmedel och försöka finna metoder för hur man ska få odlarna att sluta använda växtskyddsmedel rutinmässigt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) står värd för konferensen som samlar deltagare från 16 länder. Det här är första gången myndigheterna träffas någon annanstans än i Bryssel.


EU-länderna ska lämna över sina handlingsplaner för hållbar användning av växtskyddsmedel till EU-kommissionen senast den 26 november.

− Vid mötet vill EU höra om medlemsländernas planer. Unionen vill också veta hur länderna har tänkt genomföra de allmänna principerna för integrerat växtskydd från 2014, säker Patrizia Pitton som företräder kommissionen vid konferensen.

Syftet med integrerat växtskydd är att få odlarna att kombinera olika bekämpningsmetoder – förebyggande, mekaniska, biologiska och kemiska – vid kampen mot växtskadegörare. På det här sättet kan miljö- och hälsoriskerna som är förknippade med användningen av kemiska växtskyddsmedel minskas. Ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel ålägger yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel att från 2014 följa de här allmänna principerna för så kallat integrerat växtskydd. I Finland finns principerna med i lagen om växtskyddsmedel som trädde i kraft vid årsskiftet och i förordningen om de allmänna principerna för integrerat växtskydd.

Vid konferensen jämför EU-länderna sina planer för hur de ska främja genomförandet av principerna för integrerat växtskydd.

– Att följa principerna är en lagstadgad skyldighet och därför kan odlarna inte få stöd för detta via systemen för jordbruksstöd. I Finland har man tänkt främja integrerat växtskydd genom forskning, rådgivning och samarbete mellan myndigheter, säger överinspektör Pauliina Laitinen på Tukes.

Vid konferensen ska myndigheterna också diskutera hur man ska få användarna av växtskyddsmedel att ta till sig principerna för integrerat växtskydd. Ett sätt är att förnya utbildningen. Vid konferensen går man med hjälp av exempel igenom hur utbildningen är ordnad i olika länder.

– I Finland blir växtskyddsmedelsexamen i november 2015 obligatorisk för flera yrkesgrupper som tidigare inte har behövt avlägga examen. Exempel på sådana yrken är grönområdes- och växthusarbetare och golfbaneskötare, om de använder växtskyddsmedel i sitt arbete, säger Pauliina Laitinen.

Mer information:
överinspektör Pauliina Laitinen, tfn 029 5052 171
e-post: [email protected]