Valikko

EU ohjaa jäsenmaitaan entistä monipuolisempaan kasvinsuojeluun

Tukes 23.10.2012 9.05
Tiedote

Pelto- ja puutarhaviljelijöiden tulee jatkossa löytää kasvinsuojeluaineiden käytön rinnalle muita torjuntamenetelmiä. Euroopan unionin jäsenmaiden viranomaiset kokoontuvat Helsinkiin 25.–26.10. käsittelemään kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä ja pyrkivät löytämään keinoja siihen, miten viljelijät saataisiin lopettamaan rutiininomainen kasvinsuojeluaineiden käyttö. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) isännöimässä kokouksessa on osallistujia 16 maasta. Viranomaiset tapaavat nyt ensimmäistä kertaa muualla kuin Brysselissä.


EU-maiden on toimitettava Euroopan komissiolle toimintasuunnitelmansa kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä 26. marraskuuta mennessä.

− EU haluaa kuulla tapaamisessa, minkälaisia suunnitelmia jäsenmailla on. Lisäksi unioni haluaa tietää, miten maat aikovat ottaa integroidun kasvinsuojelun yleiset periaatteet käyttöön vuodesta 2014 alkaen, sanoo komissiota kokouksessa edustava Patrizia Pitton.

Integroidun kasvinsuojelun tavoitteena on saada viljelijät yhdistelemään kasvintuhoajien torjunnassa eri torjuntamenetelmiä: ennaltaehkäiseviä, mekaanisia, biologisia ja kemiallisia. Näin pystytään vähentämään kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä. Torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivi velvoittaa kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiä noudattamaan näitä ns. integroidun kasvinsuojelun yleisiä periaatteita vuodesta 2014 alkaen. Suomessa periaatteet sisältyvät vuoden alussa voimaan tulleeseen kasvinsuojeluainelakiin ja asetukseen integroidun torjunnan yleisistä periaatteista.

EU-maat vertailevat kokouksessa suunnitelmiaan siitä, kuinka ne aikovat edistää integroidun kasvinsuojelun periaatteiden käyttöönottoa.

– Periaatteiden noudattaminen on lakisääteinen velvollisuus, eikä sitä siksi voida tukea maataloustukijärjestelmien kautta. Suomessa integroitua kasvinsuojelua on tarkoitus edistää tutkimuksen, neuvonnan ja viranomaisten yhteistyönä, ylitarkastaja Pauliina Laitinen Tukesista sanoo.

Viranomaiset pohtivat tapaamisessaan myös sitä, miten kasvinsuojeluaineiden käyttäjät saadaan sisäistämään torjuntamenetelmien yhdisteleminen. Yksi keino on uudistaa koulutusta. Kokouksessa käydäänkin esimerkkien avulla läpi koulutuksen järjestämistä eri maissa.

– Suomessa kasvinsuojeluainetutkinto tulee marraskuussa 2015 pakolliseksi usealle sellaiselle ammattiryhmälle, joita ei ole aiemmin velvoitettu suorittamaan tutkintoa. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi viheralue- ja kasvihuonetyöntekijät ja golfkentän hoitajat, jos he käyttävät työssään kasvinsuojeluaineita, Pauliina Laitinen kertoo. 

Lisätietoja :
ylitarkastaja Pauliina Laitinen, p. 029 5052 171
sähköposti: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.