Hoppa till innehåll

Fimea och Tukes varnar för preparatet Lemon Bottle avsett för fettreducering

Mediatiedote
Utgivningsdatum 28.3.2024 15.58 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 10.25
Pressmeddelande

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar konsumenter och företagare om säkerhetsrisker med preparatet Lemon Bottle. Preparatets säkerhet har inte undersökts och uppgifterna om dess sammansättning är inte tillförlitliga.

Den schweiziska läkemedelsmyndighetens laboratorium har undersökt sammansättningen i erhållna prover och konstaterat att injektionsvätskans sammansättning inte motsvarar den som tillverkaren uppgett. Laboratoriet upptäckte betydande skillnader i preparatets sammansättning i de undersökta förpackningarna.

I Schweiz har preparatet klassificerats som läkemedel. Klassificeringen av preparatet Lemon Bottle pågår också i Finland. Lemon Bottle saknar försäljningstillstånd för läkemedel i Finland.

Man vet att preparatet också används av företag inom skönhetsbranschen i Finland. Lemon Bottle-behandling marknadsförs för fettreducering, vilket innebär att preparatet används för så kallad lipolysbehandling.

Fimea och Tukes uppmanar till att förhålla sig mycket reserverat till skönhetspreparat som ska injiceras och som marknadsförs i sociala medier.

Lipolysinjektioner har väckt stor uppmärksamhet under den senaste tiden och är förknippade med säkerhetsproblem som för närvarande utreds noggrannare. Tukes påminner om att preparat som klassificerats som kosmetika inte kan användas vid injektionsbehandlingar.

Ytterligare information ger

Mer information från Fimea: Elina Cuthbert, koordinator för marknadskontroll, tfn 029 5223 487, Fimeas e-postadresser har formen [email protected]

Mer information från Tukes: Annina Nyholm, överinspektör, tfn 029 5052 069, [email protected], Säkerhets- och kemikalieverket Tukes

Tillbaka till toppen