Hoppa till innehåll

Ackrediteringstjänsten FINAS överfördes till Tukes

Tukes
2.1.2015 8.56
Pressmeddelande

Den 1 januari 2015 överfördes Ackrediteringtjänsten FINAS till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). FINAS blev Ackrediteringsenheten vid Tukes och denna fortsätter som Finlands nationella ackrediteringsorgan under det oförändrade namnet Ackrediteringstjänsten FINAS.

FINAS överfördes till Tukes från Mätteknikcentralen MIKES, vars verksamheter vid årsskiftet överfördes till och blev en del av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Ackrediteringstjänsterna drivs på samma sätt som hittills och utan avbrott efter den administrativa förändringen.

Ackrediteringstjänsten FINAS är Finlands nationella ackrediteringsorgan som bl.a. konstaterar behörigheten hos laboratorier, certifieringsorgan och besiktningsorgan. Enligt internationella ackrediteringskrav ska det nationella ackrediteringsorganet vara verksamt inom en sådan organisation som inte själv erbjuder tjänster för bedömning av överensstämmelse. Arbets- och näringsministeriet beslöt efter utredningar i början av 2014 att överföra FINAS till Tukes.

Hela FINAS personal överfördes 1.1.2015 till Tukes organisation där Ackrediteringsenheten med totalt 23 medarbetare bildades. I samband med ombildningen överfördes ytterligare tre personer från MIKES till stöd- och administrationsuppgifterna vid Tukes.

FINAS personal flyttar från Otnäs i Esbo till Tukes Helsingforskontor i Böle våren 2015, varför adressuppgifterna under början av året är oförändrade. FINAS telefonväxel och numren som börjar på 029 ändrades vid flyttning till Tukes telefonväxel men mobilnumren förblir oförändrade. Personalens kontaktinformation finns på FINAS webbplats.

FINAS logotyp och e-postadresser hålls oförändrade, liksom webbplatsen med förteckningarna över ackrediterade organisationers verksamhets- och behörighetsområden på http://www.finas.fi/.

Efter årsskiftet är antalet anställda vid Tukes totalt 250 årsverken.

Mer information:

Generaldirektör Kimmo Peltonen, Tukes, tfn 029 5052 157, [email protected]

Direktör Leena Tikkanen, FINAS, tfn 029 5052 237, [email protected]