Hoppa till innehåll

Fira midsommar tryggt på sommarstugan

Mediatiedote
Utgivningsdatum 23.6.2021 12.09 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 16.15
Pressmeddelande

Traditionellt firas midsommar på stugor och vid vattnet och tyvärr är midsommar även sommarens mest kritiska säsong för drunkningar och bränder. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tipsar om hur du firar en säker midsommar på stugan. För att undvika kolmonoxidförgiftning och gasläckage, kontrollera gasapparaternas skick och försäkra dig om att ventilationen fungerar. Undvik bränder och använd engångsgrillar endast på ett övervakat och icke-antändligt underlag. Kontrollera också att brandvarnaren fungerar och förbered dig på brand med släckredskap. Kom ihåg att bära flytväst när du rör dig till sjöss och att övervaka barn på stranden.

Kontrollera gasslangens skick och kopplingarnas täthet, säkerställ ventilationen 

 • Följ gasapparaters bruksanvisning.
 • Kontrollera gasslangens skick och kopplingarnas täthet. Om det finns sprickor i slangen måste den bytas ut.  
 • Se till att stugan är tillräckligt ventilerad när du använder gasapparater, till exempel med hjälp av friskluftsventiler. Täpp inte till ventilationsöppningar ens vid kallt väder. 
 • På grund av osfara får inte gasvärmare eller gaskylskåp placeras i samma rum där du sover. Använd inte flera gasapparater samtidigt i små utrymmen.  
 • Om en gasapparat har funktionsstörningar, kontakta genast en en godkänd verksamhetsutövare för gasinstallationer. 

Använd engångsgrillen säkert

 • Kom ihåg att användningen av engångsgrillar motsvarar att göra upp öppen eld. Man behöver ha markägarens tillstånd för att tända en grill.
 • Använd engångsgrillar bara på ett brandsäkert underlag. Grillens botten uppnår hög temperatur och förorsakar brandfara.
 • Använd alltid stativet som följer med engångsgrillen och placera det enligt bruksanvisningarna. Grillens botten behöver vara flera centimeter från underlaget. Även stativförsedda grillar bör endast användas på icke-antändliga underlag.
 • Med tanke på risken för brännskador ska speciellt barn och husdjur hållas på säkert avstånd medan grillen är varm.  
 • Släck grillen genom att försiktigt hälla vatten på tills allt grillkol är under vatten.
 • Håll ett öga på grillen tills allt kol har svalnat ordentligt. Det tar flera timmar för en engångsgrill att helt svalna.
 • Släng bara en grill som är helt kall i sopkärlet och se till att sopsortera allt avfall.

Förbered dig på brand   

 • Brandvarnaren är ett obligatoriskt tillbehör även på sommarstugan. Kontrollera att brandlarmet fungerar genom att trycka på testknappen genast när du kommer till stugan. Det är också bra att ha reservbatterier på stugan. 
 • För bränder bör du skaffa släckredskap och lära dig använda dem. Bra släckredskap är släckningsfilt, handbrandsläckare, en trädgårdsslang, en pytsspruta som fylls med vatten eller bevattningsvatten som lagrats i stora behållare.

Utred stugans koordinater  

 • För nödsituationer ska du i förväg ta reda på stugans koordinater, för att räddningsverket ska hitta lättare fram.   
 • Du kan också ladda ner appen 112 Suomi till din telefon som automatiskt identifierar dina koordinater.  

Drunkna inte – bär flytväst när du rör dig till sjöss

 • Bege dig inte på båtfärd när du är berusad.  
 • Bär flytväst. Alla som befinner sig i båtar som är utrustade med motorer och över fem meter långa segelbåtar måste bära flytväst. Flytvästar rekommenderas också för roddbåtar. Vattensportvästar är avsedda för simkunniga.  

Känna gränserna för dina simfärdighet och övervaka barn  

 • Övervaka alltid ett litet barn på stranden och på gårdar med pool eller bubbelpool.
 • På badstranden är en bra riktlinje att barnet alltid är mellan den vuxna och stranden. Föräldern är då på djupare vatten och gestaltar bättre var vattnet fördjupas.
 • På badstranden bör de vuxna komma överens om vem som vaktar barnen.
 • Var medveten om gränserna för din simkunskap och undvik onödiga risker.
 • Simma längs stranden och gå inte för djupt. 
 • Innan du hoppar i vattnet, se till att det inte finns något extra under ytan.
 • Simma inte berusad.

Ytterligare information:
Överintendent Jyri Pekkanen (gasapparater, engångsgrillar), tfn 029 5052 027
Karoliina Meurman, överintendent, (brandvarnare, förstahands brandmateriel) tfn 029 5052 651
Överintendent Konsta Kulmala, (simning och badstrandssäkerhet) tfn 029 5052 097

Länkar: 
Meddelande: Dussintals bränder från engångsgrillar – släng inte en varm grill i soporna
Tukes webbplats: Simbassänger och badtunnor för hemmabruk utomhus

Mer information om vattensäkerhet:
På Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf:s webbplats (på finska)
På Traficoms webbplats