Hoppa till innehåll

Engångsgrillar orsakat tiotals bränder — släng inte heta grillar i soporna!

Mediatiedote
Utgivningsdatum 25.4.2019 8.50 | Publicerad på svenska 25.4.2019 kl. 9.03
Pressmeddelande

Engångsgrillar som hanterats vårdslöst har orsakat tiotals bränder under det gångna året. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Helsingfors räddningsverk påminner om att engångsgrillar ska användas på ett tryggt och säkert sätt.

I räddningsverkets databas PRONTO registrerades år 2017 flera tiotals fall där brandorsaken har varit en het engångsgrill som slängts i soporna. I databasen finns även mer än 100 fall där bränder har uppstått genom slarv med het aska från eldstäder, bastuugnar eller grillar.

Följ anvisningarna på engångsgrillen och ta på förhand reda på var det är tillåtet att grilla

För att på ett tryggt och säkert sätt använda engångsgrillar behöver de ha bruksanvisningar och varningstexter som också ska följas. Enligt anvisningarna ska grillen ha slocknat och svalnat innan den slängs i soporna.

— Grillkol har utomordentlig värmeabsorptionsförmåga. Därför kan temperaturen undertill på grillkolet fortfarande vara hundratals grader medan glöden ovanpå ser ut att ha slocknat. Efter det att allt kol synligt har slutat glöda kan det ta timmar innan engångsgrillen svalnat av sig själv och nått en temperatur där den kan kastas säkert i soporna. Grillen svalnar inte omedelbart även om man använder vatten eller sand. Därför är det bra att ge den gott om tid att svalna, säger Tukes överinspektör Jyri Pekkanen.

— Det lönar sig alltid att släcka engångsgrillar med en stor mängd vatten, och även då ska den få svalna under en lång tid innan den slängs i soporna. Grillkol avger så mycket värme att det inte räcker att hälla de sista slurkarna i flaskan på för att allt grillkol ska svalna tillräckligt, konstaterar Pekkanen.

Videofilmen här intill  visar hur varmt grillkolet kan vara även om glöden utåt sett verkar ha slocknat.

https://www.youtube.com/watch?v=fyLRRLxFMlc&feature=youtu.be

Engångsgrillar får inte användas överallt. Man behöver alltid ha markägarens tillstånd för att grilla. Ta på förhand reda på kommunens anvisningar när det gäller att grilla till exempel i en park.

De som arrangerar publiktillställningar i sommar behöver i evenemangets räddningsplan ta hänsyn till den risk som grillning utgör och instruera allmänheten i hur de grillar tryggt och säkert.  

— Arrangörerna behöver förbereda sig för säker hantering av varmt avfall och ordna med möjligheten att kyla av grillarna med vatten samt skaffa insamlingskärl i metall för engångsgrillarna. Dessutom behöver arrangörerna vara beredda att ta itu med förstahandssläckning, säger kommunikationschef Taisto Hakala vid Helsingfors räddningsverk.

Många larmuppdrag för att varm aska hanterats fel

I databasen PRONTO finns från år 2017 mer än 100 bränder där askan från eldstaden, bastuugnen eller grillen har hällts ut i terrängen eller i kärl innan askan helt har svalnat. I många fall har aska från grillen hällts invid husväggen eller i plastämbar för att svalna. Den varma askan har sedan börjat pyra och orsakat en brand.

Senior advicer Ilpo Leino vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland förklarar att när askan hälls ut bör man försäkra sig om att all aska helt har svalnat, och även då ska man alltid använda metallkärl, aldrig plastämbar. Även när man antar att askan har svalnat är det bäst att för säkerhets skull hälla rejält med vatten på askan och ställa askhinken långt från alla typer av brännbart material.

Tips på säker användning av engångsgrillar

— Kom ihåg att användningen av engångsgrillar motsvarar att göra upp öppen eld. Man behöver ha markägarens tillstånd för att tända en grill.
— Använd aldrig grillen inomhus på grund av risk för brand och kolmonoxidförgiftning.
— Använd engångsgrillar bara på ett brandsäkert underlag. Grillens botten uppnår hög temperatur och förorsakar brandfara.
— Använd alltid stativet som följer med engångsgrillen och placera det enligt bruksanvisningarna. Grillens botten behöver vara flera centimeter från underlaget. Också engångsgrillar med stativ bör endast användas på brandsäkra underlag.
— Med tanke på risken för brännskador ska speciellt barn och husdjur hållas på säkert avstånd medan grillen är varm.  
— Släck grillen genom att försiktigt hälla vatten på tills allt grillkol är under vatten.
— Håll ett öga på grillen tills allt kol har svalnat ordentligt. Det tar flera timmar för en engångsgrill att helt svalna.
— Ta med nödvändiga hjälpmedel för att flytta en använd grill till närmaste insamlingskärl för materialåtervinning.
— Släng bara en grill som är helt kall i sopkärlet och se till att sopsortera allt avfall.

Tips på säker hantering av askan

— Skaffa ett brandsäkert kärl med lock för att hälla askan i.
— Lägg inte gårdagskvällens aska från eldstäder och grillar i lättantändliga kärl av plast, trä eller papp, och släng inte heller askan i naturen.
— Låt askan svalna under flera dygn.
— Ställ askhinken på tillräckligt långt avstånd från brännbart material.

Mer information:

Jyri Pekkanen, överinspektör, Tukes, tfn 029 5052027

Taisto Hakala, kommunikationschef, Helsingfors räddningsverk, tfn 0500 405 894

Ilpo Leino, senior advicer, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, tfn  045 657 7290

Tillbaka till toppen