Hoppa till innehåll

Flera reflexer har dragits tillbaka från marknaden på grund av dålig reflexförmåga

Mediatiedote
Utgivningsdatum 30.9.2022 8.28 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 14.40
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i sitt tillsynsprojekt undersökt reflektionsförmågan hos flera tiotals reflexer, och resultaten var mycket dåliga. I år drogs 22 reflexer och produkter innehållande LED-lampor tillbaka från marknaden, och sex av dem blev också föremål för återkallelse. Det fanns fler brister i LED-produkter än i vanliga reflexer. Produkterna som dragits bort från marknaden finns på webbplatsen Farliga produkter.

Under året har Tukes behandlat sammanlagt omkring 40 tillsynsärenden som gäller reflexer och reflexliknande produkter. En del av fallen har kommit in i form av anmälningar och en del har hänfört sig till Tukes tillsynsprojekt. Provexemplar skaffades från olika butiker i Tammerforsregionen och huvudstadsregionen, onlinebutiker och leverantörer av reklamgåvor. En del var vanliga reflexer och en del produkter med inbyggt LED-ljus.

De drygt fyrtio provexemplaren mättes preliminärt med Trafikskyddets mätanordning och de 23 proven med de svagaste resultaten sändes för provning till SGS Fimko och TÜV Rheinland. Av dessa var 13 vanliga reflexer och 10 produkter med inbyggt LED-ljus.  

Endast två av de tretton vanliga testade reflexerna uppfyllde alla krav

För de vanliga reflexerna mättes reflexvärden, arean av reflexförmågan och dessutom bedömdes märkningarna. En produkt drogs tillbaka från marknaden på grund av att den var för liten och tre blev föremål för återkallelse på grund av dålig reflexförmåga. Dessutom avslutades försäljningen och marknadsföringen av en produkt. Det fanns brister i dokumentationen, märkningarna och bruksanvisningen hos sammanlagt elva av de testade reflexerna. Endast två av tretton testade produkter uppfyllde alla krav. 

–  Av de vanliga reflexerna som anskaffades för tillsynsprojektet var ungefär hälften på någon nivå oförenliga med kraven och 11 procent farliga, dvs. deras reflexvärden var så dåliga att de inte kunde betraktas som säkra reflexer, säger överinspektör Riikka Väänänen vid Tukes. 

Dålig reflexförmåga hos produkter med LED-ljus 

Förutom reflexer finns det produkter på marknaden som innehåller olika LED-lampor och som är avsedda att användas på samma sätt som reflexer. Utifrån projektets resultat har dessa inte identifierats som personlig skyddsutrustning. Dessutom såldes flera produkter som innehöll LED-lampor också med påståenden om reflexförmåga, trots att deras reflexvärden var närmast obefintliga. 

–  Produkter som ska användas som reflexer och som är avsedda att göra användaren mer synlig, är personlig skyddsutrustning. Produktens användningsändamål avgör vad som krävs av produkten. Exempelvis produkter som används som en ficklampa är inte personlig skyddsutrustning, även om ljuskällan är ett LED-ljus, säger överinspektör Asta Koivisto vid Tukes.

Tukes lät testa 10 produkter som innehåller LED-ljus för att öka synligheten. På grundval av resultaten utfärdades ett beslut om att tre produkter ska återkallas från konsumenterna eftersom de hade sålts vilseledande som reflexer, trots att de hade mycket låga reflexvärden. Dessutom drogs tre produkter tillbaka från marknaden på grund av olika dokumentbrister och försäljningen av tre andra produkter avslutades. Sammanlagt nio produkter saknade bruksanvisningar på finska och/eller svenska och andra nödvändiga handlingar, till exempel EU-typintyg. För en produkt skaffade tillverkaren ett parallellt EU-typintyg, varefter produkten uppfyllde kraven. 

Tillverkare och importörer känner inte till sina skyldigheter  

Produkter som är avsedda att göra användarna synligare är personlig skyddsutrustning, och de måste uppfylla kraven på personlig skyddsutrustning. De ska åtföljas av bruksanvisning och följande uppgifter:

  • CE-märkning
  • uppgifter om tillverkaren
  • hänvisning till förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 425/2016
  • information om det anmälda organ som utfört typkontrollen
  • försäkran om överensstämmelse ska åtfölja produkten eller finnas på tillverkarens webbplats, varvid produkten ska åtföljas av en länk till den webbplats där försäkran om överensstämmelse finns 
  • omnämnande om standarden (EN 17353 eller EN 13356) på reflexerna.

–  Resultaten tyder på att importörerna av reflexer inte känner till sina skyldigheter och inte ser till att produkterna är säkra och överensstämmer med kraven. Om en produkt påstås reflektera i mörker, men i själva verket inte gör det ordentligt, kan den orsaka fara i trafiken. Den som rör sig i mörkret tror att hen syns för bilisterna och andra som färdas i trafiken, även om så inte är fallet, och då löper man risk att råka ut för en trafikolycka, varnar Väänänen.

Även konsumenten bör vid köp kontrollera att reflexen har de märkningar och den bruksanvisning som krävs. 

För mer information: överinspektör Riikka Väänänen, tfn 029 5052 144
överinspektör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187
e-post: [email protected]

Länkar:
Produkter som dragits tillbaka från marknaden från och med början av 2022 finns på webbplatsen Farliga produkter

Mer information om personlig skyddsutrustning finns på Tukes webbplats och webbplatsen Känn din produkt, avsnittet personlig skyddsutrustning

Trafikskyddets webbsidor om reflexer:  

Reflexer 

I trafiken/reflex

 

 

 

Tillbaka till toppen