Hoppa till innehåll

Förvaras ackumulatorer fel kan det bli dyrt

Mediatiedote
Utgivningsdatum 12.11.2020 9.38 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 10.08
Pressmeddelande

I dag använder många maskiner och anordningar litiumjonackumulatorer, t.ex. elverktyg, trädgårdsmaskiner, elcyklar och balansskotrar. Om du inte använder ackumulatorerdrivna anordningar eller transportmedel under vintern, ska du förvara dem på ett säkert sätt. Förvaras en ackumulator fel kan den ta skada och vara oanvändbar efter vintern. I värsta fall kan en skadad ackumulator orsaka brand när den laddas.

Innan ackumulatorn läggs i förvar ska du kontrollera dess skick och ladda den enligt instruktionerna.

Innan du sätter ackumulatorer i förvar ska du kontrollera deras skick okulärt och ladda dem. Man får aldrig låta litiumjonackumulatorer förlora hela laddningen. Det lönar sig att ladda ackumulatorn minst en gång under förvaringen.

–  När du laddar litiumjonackumulatorer ska du följa bruksanvisningarna för ackumulatorn och laddaren. Använd endast en hel och högklassig laddare som är avsedd för produkten. Ackumulatorer som laddas ska aldrig lämnas utan tillsyn.  Man ska aldrig lämna en ackumulator att laddas utan tillsyn i synnerhet inte i bostäder eller ställen där det finns material omkring som kan fatta eld. Lösgör laddaren från anordningen när laddningen är klar, säger Jukka Lepistö, överinspektör vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Ackumulatorer får inte laddas i kalla förhållanden. Trots att ackumulatorn blir varmt vid laddningen, skadar laddningen i minusgrader ackumulatorn och förkortar dess livstid.

Använd inte en laddare som verkar vara skadad, fungerar osäkert eller har skador i elkabeln eller kopplingarna. 

–  En skadad laddare eller en skadad ackumulator kan vid laddning orsaka brand. Litiumjonackumulatorer brinner på ett explosivt sätt och kan vara svåra att släcka. Om en ackumulator börjar brinna kan den även tända eld på hela lägenheten eller huset, varnar Lepistö.

Hur ser ett bra förvaringsutrymme för litiumjonackumulatorer ut?

Det lönar sig att förvara ackumulatorerna torrt i ett välventilerat utrymme. Ackumulatorer får inte förvaras på ett för hett eller för kallt ställe. Det bör finnas information om lämpliga förvaringstemperaturer i anordningens eller ackumulatorns bruksanvisning.

Om en ackumulator förvaras i kallt och fuktigt kan den ta skada och bli oanvändbar. En skadad ackumulator kan medföra brandrisk vid laddning.

Anordningar med litiumjonackumulator och själva ackumulatorn ska förvaras i normalt rumstemperatur. Dåliga förvaringsplatser är pann-/värmeväxlarrum eller ett kallt uteförråd.

Förvara anordningarna eller ackumulatorerna på ett brandsäkert underlag på en plats där det inte finns någon brandlast i närheten. Med brandlast avses t.ex. kläder och andra textilier. Det är bra om det finns en brandvarnare i utrymmet där ackumulatorer förvaras.

Om en litiumjonackumulator skadas till exempel genom att man tappar den, ser ut att ha fått stötar eller blir het eller sväller när den laddas, ska ackumulatorn läggas på en plats där det inte orsakar en brand om det börjar brinna.

Ytterligare information:
Jukka Lepistö, överinspektör, tfn 029 5052 460 e-postadresser har formatet: [email protected]

Tukes webbplats finns anvisningar för konsumenter om säker anskaffning, användning och bortskaffning av litiumjonackumulatorer.

Mer information om återvinning av ackumulatorer finns här: https://www.paristokierratys.fi/sv/blog/2020/04/01/nytt-insamlingssystem-for-stora-litiumackumulatorer/

Tillbaka till toppen