Hoppa till innehåll

Fyrverkerierna tappar popularitet – användningen av skyddsglasögon har ökat

Mediatiedote
28.12.2020 12.43 | Publicerad på svenska 29.12.2020 kl. 14.33
Pressmeddelande

Av finländarna tänker 13 procent använda fyrverkeripjäser vid årsskiftet 2020–2021, framgår det av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) enkät. Av dem som använder fyrverkeripjäser uppger sig 89 procent använda skyddsglasögon och 67 procent uppger sig läsa bruksanvisningen. Den tillåtna tidpunkten för användning av fyrverkeripjäser var oklar för många och en del föräldrar hade för avsikt att skaffa fyrverkeripjäser åt sina barn, vilket är olagligt. Enligt enkäten påverkade coronaepidemin inte nämnvärt besluten om att använda fyrverkerier.

Tukes lät i december 2020 Taloustutkimus Oy utföra en enkät om finländarnas användning av fyrverkerier. I undersökningen utreddes användningen av fyrverkeripjäser vid nyår, användningen av skyddsglasögon, läsning av bruksanvisningar, kännedom om när fyrverkerier får skjutas samt effekterna av coronaepidemin på användningen av fyrverkerier. Enkäten besvarades av 1003 15–79-åriga finländare. Enkäten genomfördes som telefonintervjuer.

Bland dem som svarade på enkäten uppgav sig 13 procent ha för avsikt att skjuta fyrverkerier på nyårsafton, medan andelen var 25 procent år 2017.  Fyrverkerierna var populärast i åldersgruppen 35–49-åringar och näst populärast ibland 15–24-åringar.

Fyrverkeriernas popularitet håller tydligt på att sjunka enligt enkäten, säger gruppchefen Kurt Kokko på Tukes. 

Baserat på uppgifter från branschen finns det färre försäljningsställen för fyrverkeripjäser.  Fyrverkeritentamina, som är obligatoriska för dem som ansvarar för försäljningsställena, har också tagits i betydligt mindre utsträckning än förut. 

En del föräldrar (7 %) uppgav sig köpa fyrverkeripjäser åt sina minderåriga barn. Tukes påminner om att det inte är lagligt för personer under 18 år att använda fyrverkerier, så den som köper fyrverkerier åt en minderårig bryter mot lagen. Inte heller när man skjuter fyrverkerier hemma får man låta under 18-åringar använda dem.

Endast 7 procent av de svarande uppgav att coronasituationen skulle påverka deras beslut om att skjuta fyrverkerier vid nyår. Över hälften av dem som uppgav att coronasituationen påverkat deras beslut berättade att de helt skulle låta bli att skjuta fyrverkerier vid årsskiftet.

Använd skyddsglasögon om du skjuter eller tittar på fyrverkerier

Det har varit obligatoriskt i över tio år att använda skyddsglasögon när man skjuter fyrverkerier. Av dem som svarade på enkäten uppgav 89 procent att de tänker använda skyddsglasögon när de skjuter fyrverkerier. År 2017 gav 81 procent detta svar.

Tvånget att använda skyddsglasögon har nått finländarna väl, eftersom allt fler varje år uppger sig använda skyddsglasögon när de skjuter fyrverkerier. Vi rekommenderar att även de som tittar på fyrverkerier använder skyddsglasögon, säger Kokko. 

Tukes och Finlands Ögonläkarförening har i flera år utfört kampanjarbete för säkrare fyrverkerier och uppmanat människor att använda skyddsglasögon. 

– Användningen av skyddsglasögon minskar avsevärt risken för ögonskada och dess svårighetsgrad om en skada skulle inträffa, säger professor Tero Kivelä vid HUCS Ögonklinik. I förra årsskiftet fick fem personer ögonskador av nyårsfyrverkerierna. Fyra av dem använde inte skyddsglasögon. .

För ett år sedan var antalet ögonskador som orsakats av fyrverkerier mindre än någonsin under den tjugoårsperiod under vilken ögonskador har statistikförts. Statistik över antalet ögonskador under olika år finns på Tukes webbplats

Läs bruksanvisningen, iaktta skyddsavstånden och stöd grytor ordentligt

Antalet personer som läser bruksanvisningen har varit relativt konstant från år till år, och siffran var 67 procent i enkäterna både 2020 och 2017. Endast 34 procent av dem som svarade visste när det är tillåtet att skjuta fyrverkerier. I åldersgruppen 24–34-åringar kände 41 procent till tidpunkten.   

Tukes påminner om att fyrverkerier får skjutas kl. 18–02 under nyårsnatten. Man bör läsa bruksanvisningen hemma redan innan man ger sig ut för att skjuta fyrverkerier, så att man inte gör fel och orsakar sig själv eller andra några skador.  Man måste komma ihåg att iaktta skyddsavstånden när man skjuter fyrverkerier. 

–    När man använder fyrverkerigrytor är det viktigt att stöda dem ordentligt så att de inte välter och börjar skjuta i fel riktning. Om snö inte finns kan grytan stödas med exempelvis jord, stenar eller tegelstenar, säger Kokko. 

Ytterligare information: Gruppchef Kurt Kokko, tfn 029 5052 128, e-postadresser har formatet: [email protected]

Bilaga: Tukes minneslista när du skjuter fyrverkerier