Anvisningar för fyrverkerier

Ta hänsyn till dig själv och andra - säker avfyrning av fyrverkeripjäser är inte raketvetenskap.

champagneflaskans kork öppnas.

Om du skjuter fyrverkerier, var nykter
Du ansvarar för följderna av din fyrverkerihantering oberoende av ditt tillstånd.

 hunden är rädd under täcket.

Om du skjuter fyrverkerier, skräm inte djur
Se till att inte skada sällskapsdjur eller vilda djur. Många djur är rädda för fyrverkerier.

huset brinner.

Om du skjuter fyrverkerier, gå ut
Välj platsen så att fyrverkerierna inte orsakar fara för människor, byggnader eller fordon.

 klockor med en snabbt roterande visare.

Om du skjuter fyrverkerier, kontrollera tidsspannet
Fyrverkerier får skjutas kl. 18–02 under nyårsnatten. 

skyddsglasögonen.

Om du skjuter fyrverkerier, kom ihåg skyddsglasögonen
Skydda dina egna och andras ögon med skyddsglasögon när du skjuter fyrverkerier. 

skräp på gatan.

Om du skjuter fyrverkerier, skräpa inte ned
För använda raketer, käppar och andra rester till soporna senast nästa dag.

fyrverkerier i en folkmassa.

Om du skjuter fyrverkerier, ska du vara vuxen
Ge inte fyrverkerier till en minderårig eller berusad. Du bär alltid ansvaret för användningen av de produkter du har skaffat.

En person sitter på en picknickstol i snön under ett paraply och läser.

Om du skjuter fyrverkerier, läs bruksanvisningen 
Ta del av fyrverkeripjäsernas bruksanvisningar i god tid före användningen. Följ anvisningarna.

Gör så här, när du skjuter fyrverkerier 

Välj rätt tid

Iaktta begränsningarna för användningstiden. Fyrverkerier får skjutas kl. 18–02 under nyårsnatten. Användning av fyrverkerier vid någon annan tidpunkt måste anmälas till räddningsmyndigheten. Det är möjligt att använda fyrverkerier också vid någon annan tidpunkt som det regionala räddningsverket har godkänt (t.ex. under venetiansk afton).

Välj en lämplig plats 

Kom ihåg att raketerna efter utfört uppdrag faller ner tillsammans med styrpinnen. Undvika alltså helst att skjuta fyrverkerier mitt i bostadsområden. Lämpliga platser är kanten på avsides liggande öppna fält, som åkrar, planer, stora tomma parkeringsområden, vattenområden och liknande områden där fyrverkeripjäserna kan riktas åt ett säkert håll. Använd en lämplig ställning eller ett stöd när du skjuter raketer. Fyrverkeriet blir också mer imponerande om flera användare samlas på samma ställen för avfyrande.

Följ bruksanvisningen och skydda ögonen 

Läs i god tid före användningen bruksanvisningarna som medföljer de produkter du köper och följ anvisningarna. Var särskilt uppmärksam på att raketerna riktas i en säker riktning och på hur du tänder dem. Dra dig undan till ett säkert avstånd i enlighet med anvisningarna efter att du har tänt stubintråden.

Vid skjutning av fyrverkerier ska skyddsglasögon bäras, och det är också bra att använda en tändare. Även åskådarna bör skydda ögonen.

Säkerhetsaspekter att följa:

  • Tänd inte fyrverkerier som är avsedda för utomhusbruk inomhus
  • Avfyra inte fyrverkerier från en balkong eller ett fönster i ett bostadshus
  • Tänd inte en fyrverkeripjäs i handen, om det inte uttryckligen anges i anvisningen att detta kan göras utan fara
  • Rikta inte en fyrverkeripjäs och kasta inte en tänd fyrverkeripjäs mot människor, byggnader, annan egendom eller brännbart material
  • Använd inte smällare, de är numera helt förbjudna
  • Modifiera eller seriekoppla inte på något sätt de produkter du har köpt i butiken
  • Överväg inte ens att använda någonting annat än de produkter som säljs i butikerna; de allvarligaste olyckorna sker i allmänhet med hemmagjorda pjäser
  • Ge inte fyrverkerier du har skaffat för användning till minderåriga eller alkoholpåverkade personer, du bär alltid ansvaret för de produkter du har skaffat.

Förvaring hemma 

Också om förvaring av fyrverkeripjäser stadgas i lag. I bostad eller annat utrymme där människor vistas får förvaras högst 5 kg explosiva och pyrotekniska ämnen som finns i fyrverkeripjäser. Då dessa ämnen i praktiken utgör ca en fjärdedel av pjäsens totalvikt, är 20 kg den högsta tillåtna totalvikten för fyrverkeripjäser som får förvaras i dessa utrymmen.

Fyrverkeripjäserna skall förvaras i ett låst skåp. I skåpets närhet får inte finnas sådana värmekällor eller förekomma sådan hantering av eld som kunde orsaka att pjäserna antänds. Explosiva varor får dock inte förvaras i vindsutrymmen eller i ett för olika bostadslokaler gemensamt utrymme i en byggnad med två eller flera bostadslägenheter — inte heller i ett för förvaring av hushållslösören för respektive bostad särskilt för sig reserverad plats i dylikt utrymme.