Hoppa till innehåll

Fler nödsituationsdispenser för bekämpning av gammafly på grund av tillgångsproblem

Utgivningsdatum 30.7.2018 15.51 | Publicerad på svenska 16.8.2018 kl. 16.24
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat fler dispenser för att bekämpa gammaflylarver på odlingar. Man har beviljat nya dispenser för preparaten Avaunt 150 EC och Sumi Alpha 5 FW. Förra fredagen beviljade Tukes dispens för att använda preparaten Turex 50 WP och Kestac 50 EC i bekämpningen av gammafly. På grund av värmen har efterfrågan på preparat för att bekämpa skadedjur varit överraskande hög, varför det redan tidigare hade uppstått problem i tillgången på preparaten som fått dispens.

- Affärerna har redan tidigare under sommaren sålt mycket av de preparat som fick dispens i fredags för att bekämpa bladlöss och rapsbaggar. Därför finns det nu problem med tillgången på preparaten. Eftersom behovet av att bekämpa gammaflylarver är akut så behövdes det fler dispenser, förklarar sektionschef Kaija Kallio-Mannila.

De nya dispenserna gäller följande preparat:

  • Dispens har beviljats för preparatet Avaunt 150 EC för bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på vårrybs-, höstrybs-, vårraps- och höstrapsodlingar, bondbönor, torra ärter (inte trädgårdsärt) och kummin under året för sådd.
  • Dispens har beviljats för preparatet Sumi Alpha 5 FW för bekämpning av gammafly på bondbönor och kummin under året för sådd.

Tukes godkänner de växtskyddsmedel som används i Finland. Godkända preparat finns i växtskyddsmedelsregistret https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/ .

Dispenser och bruksanvisningar för preparat finns på Tukes webbplats.

Mer information

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

ledande expert Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

e-post i formatet: [email protected]

Tidigare relaterade meddelanden:

Tukes har beviljat nödsituationsdispenser för att bekämpa gammafly 27.7.2018

Gammafly förstör odlingar – det finns alternativ för bekämpningen 26.7.2018

Tillbaka till toppen