Gammafly får bekämpas på kumminodlingar nu också med preparatet Fastac 50 EC

16.8.2018 16.14
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat en ny dispens för att bekämpa gammaflylarver på kumminodlingar. Dispensen har beviljats preparatet Fastac 50 EC. Efter utgången av juli har Tukes nu beviljat totalt fyra olika preparat dispens för att bekämpa gammafly. På grund av värmen har efterfrågan på preparat för att bekämpa skadedjur varit överraskande hög, varför det redan tidigare hade uppstått problem i tillgången på preparaten som fått nöddispens.

– Affärerna har sålt mycket av de preparat som fick dispens redan tidigare under vegetationsperioden för att bekämpa bladlöss och rapsbaggar. Därför finns det nu problem med tillgången på preparaten. Eftersom behovet av att bekämpa gammaflylarver fortfarande är akut så behövdes det en ny dispens, säger sektionschef Kaija Kallio-Mannila. Dessutom kan preparat som beviljats dispens användas för kummin även efter skörden.

Den nya dispensen gäller följande preparat och användningsändamål:

  • Preparatet Fastac 50 EC har beviljats dispens för att bekämpa gammafly (Autographa gamma) på kummin under odlingens anläggningsår samt på kumminåkrar under skördeåren efter tröskningen.

Preparatet Fastac 50 EC kan också användas för att bekämpa gammafly på växter där användningen tidigare varit tillåten. Godkända användningsändamål är:

  • höst- och vårvete, råg, rågvete, korn, havre, vår- och höstrybs, vår- och höstraps, ärter, bönor, socker- och foderbetor, potatis, huvudkål, blomkål och broccoli, gul lök (=matlök), purjolök och jordgubbar på friland, sallat, tomat och gurka i växthus samt prydnadsväxter i växthus och på friland.

Tukes godkänner de växtskyddsmedel som används i Finland. Godkända preparat finns i växtskyddsmedelsregistret.

Alla dispenser och bruksanvisningar för preparat för växtskydd finns på Tukes webbplats.

Mer information

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

ledande expert Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

e-post i formatet: [email protected]

Tidigare relaterade meddelanden:

Fler nöddispenser för bekämpning av gammafly på grund av tillgångsproblem 30.7.2018

Tukes har beviljat nöddispenser för att bekämpa gammafly 27.7.2018

Gammafly förstör odlingar – det finns alternativ för bekämpningen 26.7.2018