Hoppa till innehåll

God praxis: Hjärtstartare vid publika tillställningar och beredskap inför en nödsituation

22.12.2020 9.14
Nyhet

I Kiuruvesi kommuns idrottshall arrangerades en för allmänheten öppen hundutställning en alldeles vanlig aprilsöndag. Allt gick dock inte enligt planen

00:00:00    En kvinna faller plötsligt ner i marken på hundställningen i motionshallen.
00:00:08    De första hjälparna på plats.
00:00:18    Offret i sidoläge
00:00:39    Det rings efter hjälp till platsen
00:01:59    Tryckåterupplivning påbörjas
00:02:47    Första hjälpen-grupp anländer till platsen 
00:03:56    Första slaget med hjärtstartaren. Tryckåterupplivning fortgår
00:06:30    Ambulans och ambulanssjukskötare på plats
00:19:50    Förflyttning in i ambulans
00:29:00    Räddningshelikopter landar på idrottsplatsen
00:55:00    Räddningshelikopter lyfter från marken                                                                           Personen transporteras till universitetssjukhuset där hon återhämtar sig.
 

Kvällen före hade hundutställningens förstahjälpsgrupp varit på plats för att förbereda sig inför tillställningen. Då hade konstaterats att idrottshallen inte hade någon hjärtstartare d.v.s. defibrillator. Apparaten hade inte heller varit i användning vid en liknande utställning under de tidigare åren. Denna gång beslutade förstahjälpsgruppen dock handla på ett annat sätt, och de hämtade defibrillatorn från den närliggande simhallens vaktmästare att ha med i förstahjälpenryggsäcken. Simhallen var stängd under hundutställningen.

Det största behovet av defibrillator finns där det finns mycket folk, d.v.s. till exempel vid publika tillställningar. Dessutom behövs människor som kan och vågar använda apparaten. Apparaten guidar sin användare men trots det behöver man övning i dess användning. I Kiuruvesi räddade hjärtstartaren och den publika tillställningens kunniga personal livet på en medelålders kvinna.

märket för defibrillator. Såsom det även framgår av den tidslinje som Kiuruvesi motionshalls övervakningskameror sparat, är de första 5 minuterna vid hjärtstopp de mest avgörande. Därför måste defibrillatorn vara lättillgänglig.

- I Kiuruvesi har vi riskbedömt att det föreligger störst behov av defibrillator hos oss i simhallen, uppger idrottssekreteraren Lassi Myllylä. När hallen är stängd kan apparaten lånas ut till andra platser. Närmaste defibrillator kan du hitta till exempel på Defi-internetsidan på adressen https://defi.fi/ eller 112 Suomi-appen på adressen https://112.fi/sv/112-suomi-appen .

 

Bild: Detta märke berättar att det i närheten finns en defibrillator som guidar användaren.

I hundutställningar - liksom vid flera andra publika tillställningar – blir det ofta mycket skall och ståhej. Det fanns många hundar och hundmänniskor på plats även i Kiuruvesi. Trafikledarna hade redan under förmiddagen låtit flytta på bilar och hundburar bort från fastigheternas utfarts- och räddningsvägar och hållit dem fria. I nödsituationen hade ambulansen sålunda en hindersfri väg till platsen för händelsen, och trafikledarna styrde ambulansens framfart. Utöver defibrillator behövs alltså att alla som deltar i arrangemanget av tillställningen deltar med sin arbetsinsats och sina kunskaper så att hjälpen når fram i tid.

– Först efter händelsen var det många där som insåg varför ordningsvakterna var så noga med färdvägarna, uppger Lassi Myllylä.

I Kiuruvesi var det tur i oturen. Det var dock inte fråga om en slump utan turen står den kunnige bi. Första hjälpen-gruppen kunde förutse situationen och kunde handla snabbt och rätt i en krävande nödsituation. Även ordningsvakterna handlade förutseende och säkerställde att hjälpen kom fram.

– I den här lilla kommunen har vi inte en mycket bra ambulansberedskap men som tur var kom även den nu snabbt, uppger Myllylä.

Händelseförloppet debriefades senare på Kiuruvesi idrottsforum tillsammans med lokala idrottsföreningar. Vid tillställningen delade man lärdomar om händelsen och samtidigt fick föreningarna tänka efter om det finns något att förbättra vid säkerhetsarrangemangen när det gäller deras egna publika tillställningar.

Om händelsen har publicerats en podcast på yrkeshögskola Savonias internetsidor. I podcasten berättar man om händelsen ur första hjälparens och den räddades synvinkel: https://blogi.savonia.fi/podcast/2019/11/19/hengenpelastaja-ja-pelastettu-kohtaavat-toisensa-harri-jokinen-ja-maija-leena-haapala/

Vad är god praxis?

År 2020 publicerar Tukes god praxis om konsumenttjänsters kundsäkerhet i sina nyheter på webben. Så strävar Tukes efter att dela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, öka mängden positiva nyheter om säkerhet och lyfta fram det goda arbetet som man redan under en längre tid utfört för att förbättra säkerheten för kunder.

Ytterligare uppgifter: 

idrottssekreterare  Lassi Myllylä, Kiuruvesi kommun, tel: 040 759 5005
överinspektör Jaakko Laitinen, Tukes, tel: 029 505 2194