Ris och ros till golfbanor för användning av växtskyddsmedel

Tukes 17.1.2017 11.28
Pressmeddelande

Användningen av växtskyddsmedel på golfbanor är enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsobservationer huvudsakligen i sin ordning, men det finns också luckor. På ungefär en tredjedel av de inspekterade banorna kände man inte till växtskyddsmedel godkända för golfbanor. Förra året inspekterades nästan sextio golfbanor.

Utifrån Tukes observationer fungerar användningen av växtskyddsmedel huvudsakligen bra: användarna har avlagt den examen som krävs för användning av växtskyddsmedel och på banorna förhindrar man effektivt att de som använder områdena exponeras för växtskyddsmedel. Dessutom förvaras växtskyddsmedlen säkert på golfbanorna.  

På golfbanorna används växtskyddsmedel främst på greenerna, det vill säga områdena runt spelhålen. På andra områden handlar användningen främst om begränsad ogräsbekämpning. Växtskyddsmedel används alltså inte på så stora ytor på golfbanor.  

På ungefär en tredjedel av de granskade golfbanorna var det oklart vilka preparat som får användas. På förpackningarna för de preparat som är godkända för golfbanor anges som ändamål antingen "gräsmattor" eller "golfgräsmattor”. Förutom dessa preparat går det på golfbanor att använda till exempel preparat för ogräsbekämpning på sandgångar. Deras lämplighet för det avsedda ändamålet måste kontrolleras separat på den enskilda förpackningen.

Tukes gör en riskbedömning av växtskyddsmedel och godkänner dem alltid för särskilda ändamål. Av den orsaken är det viktigt att preparaten bara används för godkända ändamål. Tukes kommer att effektivisera handledningen av växtskyddsmedlens användare i det här hänseendet.

År 2016 genomförde Tukes en intensifierad övervakning av användningen av växtskyddsmedel på golfbanor. Inspektioner utfördes på sammanlagt 59 golfbanor.  Förra året gjordes inspektioner förutom av golfbanor även av jordbruk och växthus. De konkreta inspektionerna utfördes av inspektörer vid Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i enlighet med Tukes anvisningar.

Ytterligare information:

Överinspektör Lotta Kaila, tfn 029 5052 084,
[email protected]