Golfkentille kasvinsuojeluaineiden käytöstä ruusuja ja risuja

Tukes
17.1.2017 11.28
Tiedote

Kasvinsuojeluaineiden käyttö golfkentillä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahavaintojen perusteella pääosin kunnossa, mutta puutteitakin löytyi. Noin kolmasosalla kentistä ei tunnistettu golfkentille hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Valvontaa tehtiin viime vuonna lähes kuudellekymmenelle golfkentälle.

Tukesin valvontahavaintojen perusteella golfkenttien kasvinsuojeluaineiden käytössä toimitaan pääasiassa hyvin: kasvinsuojeluaineiden käyttäjät ovat suorittaneet kasvinsuojeluaineiden käyttöä edellyttävän tutkinnon ja kentillä ehkäistään hyvin alueiden käyttäjien altistumista kasvinsuojeluaineille. Lisäksi golfkentillä varastoidaan kasvinsuojeluaineet turvallisesti.  

Golfkentillä käytetään kasvinsuojeluaineita lähinnä vain viheriöillä, eli pelattavan reiän ympärillä olevalla alueella. Muilla alueilla kasvinsuojeluaineiden käyttö on lähinnä pistemäistä rikkakasvien torjuntaa. Golfkentillä ei siis käytetä kasvinsuojeluaineita kovin suurille pinta-aloille.  

Noin kolmasosalla tarkastetuista golfkentistä oli epäselvää, mitä valmisteita kentillä saa käyttää. Golfkentille hyväksyttyjen valmisteiden myyntipäällyksessä käyttökohteena lukee joko ”nurmikot” tai ”golf-nurmet”. Näiden valmisteiden lisäksi golfkentillä voidaan käyttää esimerkiksi hiekkakäytävien rikkaruohontorjuntaan tarkoitettuja valmisteita, joiden soveltuvuus kyseiseen käyttökohteeseen tulee varmistaa erikseen valmisteen myyntipäällyksestä.

Tukes tekee kasvinsuojeluaineille riskinarviointia ja hyväksyy aineet aina tietyille käyttökohteille. Tästä johtuen on tärkeää, että valmisteita käytetään vain niille hyväksytyille käyttökohteille. Tukes tehostaa kasvinsuojeluaineiden käyttäjien ohjeistusta tässä asiassa.

Tukes valvoi vuonna 2016 tehostetusti golfkenttien kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Valvontaa tehtiin yhteensä 59 golfkentälle.  Golfkenttien lisäksi valvontaa kohdistettiin viime vuonna maatalouteen ja kasvihuoneisiin. Käytännön tarkastukset tekivät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tarkastajat Tukesin ohjeistuksen mukaisesti.

 Lisätietoja:

Ylitarkastaja Lotta Kaila, p. 029 5052 084,
[email protected]