Handboken Ett säkert hem för barn finns nu också på svenska

Tukes 28.5.2014 9.51
Pressmeddelande

Handboken Ett säkert hem för barn, som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes gav ut på finska i april, kan nu läsas på webben också på svenska. Handboken ger praktiskt orienterade råd om åtgärder för bättre kemikalie- och konsumentsäkerhet i hemmet. I en färsk undersökning som Tukes låtit göra anger en femtedel av finländarna att de är oroade över exponering för kemikalier i sin vardag.

I Tukes handbok behandlas exempelvis säkerheten hos produkter för barnavård och leksaker samt trygg användning av kosmetik och kemikalier i hemmet. I handboken leker man med leksaker inomhus och i sandlådan, inreder barnkammaren samt tvättar och matar babyn.

Handboken är en del av Tukes temaår Barn och kemikalier. I den nationella kommunikationsplanen för farliga kemikalier som publicerades i årsskiftet betecknas barnfamiljer en viktig målgrupp för kemikalieinformation. Tukes mål är att i år lyfta fram barnfamiljernas kemikaliesäkerhet som föremål för diskussion och att inrikta tillsyn på produkter som är avsedda för barn.

Kemikalier oroar en femtedel av finländarna

Tukes har låtit göra en undersökning hos Taloustutkimus som för första gången utredde finländarnas inställning till användningen av produkter som innehåller kemikalier.  Enligt undersökningen är största delen av finländarna knappast alls oroade över att bli exponerade för kemikalier i det dagliga livet. Cirka en femtedel är emellertid åtminstone rätt så bekymrad över saken.

Undersökningen visar att över hälften av finländarna läser varningspåskrifter och bruksanvisningar om kemikalier alltid eller nästan alltid. En fjärdedel läser dem endast sällan eller aldrig. Kvinnor läser varningspåskrifter helt klart oftare än män.

Småbarnsföräldrar fäster enligt undersökningen uppmärksamhet vid barnens exponering för kemikalier, men i småbarnsfamiljer läses varningspåskrifter och bruksanvisningar ändå mer sällan än i vuxenhushåll.

Undersökningen gjordes i april och maj bland finländska konsumenter i åldern 15–79 år. Enkäten besvarades av 1 003 personer. Avsikten är att upprepa undersökningen om cirka ett år, så att det blir möjligt att observera hur den effektiviserade kommunikationen påverkar konsumenternas kunskaper och attityder.

Ytterligare information:

Handboken Ett säkert hem för barn: Pdf-fil / Digipapper

Läs mer om kemikaliesäkerhetsundersökningen (pressmeddelande 21.5.2014)